logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Zapojme se do přípravy rozpočtu našeho města!

15.02.2012

Vážení spoluobčané, pojďte se spolu s námi zastupiteli zapojit do přípravy rozpočtu našeho města! Mnohé se budeme jako zastupitelé snažit prosadit sami, ale s Vaší pomocí se toho může podařit více. Projev zájmu občanů o chod města je prvním pozitivním krokem ke zlepšení celkové situace, ve které málokdo po letech jedné komunální politické garnitury věří. Všichni kolem sebe vidíte, co naše město nejvíce potřebuje, co je kde třeba...

Přečíst celé

Rozpočtové priority Zdravé Krupky

14.02.2012

Naše rozpočtové priority vycházejí z volebního programu Zdravé Krupky. V zájmu občanských spolků a všech občanů města budeme při projednávání rozpočtu prosazovat: • kontrolu a snížení nákladů úřadu města, městem zřízených organizací a městských s.r.o., požadavek, aby výše ceny za nákup služeb a zboží byla v čase     a  místě obvyklou, převedení takto ušetřených financí do konkrétní činnosti pro občany• zastavení směn...

Přečíst celé

Harmonogram přípravy, připomínkování a schvalování rozpočtu města

14.02.2012

• 16. 2. - projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2012 na pracovním, tj. veřejnosti uzavřeném jednání zastupitelstva města(ZM) • 18. 2. - vyvěšení připraveného návrhu rozpočtu na webu města Krupka (ze zákona musí být vyvěšen 15 dní před jeho schvalováním) • 2 týdny od vyvěšení - doba, kdy má veřejnost (tj. občané Krupky) možnost zasílat své připomínky, aby je mohlo vedení města zpracovat • 5. 3. od 9.00 hodin – veřejné...

Přečíst celé

Starostův ranní monolog

11.02.2012

V úterý večer jsem našla v emailu zprávu z MěÚ Krupka. Zpráva obsahovala pouze přílohu, ve které nám starosta sdělil den konání pracovního zastupitelstva k rozpočtu města, a to 16. 2. v 9 hodin. Velmi stručná zpráva. Vše by se zdálo bez problému, pokud by ovšem datum, které bylo původně oznámeno na posledním zastupitelstvu na 20. 2. v 9 h, nebylo změněno. To je tedy zase komunikace ze strany vedení.  Na plánovaný termín jsem si v práci vyhradila volno,...

Přečíst celé

Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.