logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Volební program 2018

Krupce vracíme dobrou pověst, lidem vracíme Krupku. Víme, jak na to.

Volební program pro volby na období 2018 - 2022

Rohodli jsme pokračovat a navázat na volební program z minulého volebního období. Na našich cílech a zásadách se nic nemění. Ačkoliv jsme byli celé volební období v zastupitelstvu jedinou opozicí, podařilo se nám některé věci posunout dál. Některé body našeho volebního programu pak naplnila pod naším mediálním tlakem sama koalice, jakkoli to zprvu odmítala a aniž by to veřejně přiznala. 

V novém volebním období bychom chtěli Krupce i nadále vracet dobrou pověst a posouvat ji spolu s vámi občany dál. 

CHCEME

OTEVŘENOU RADNICI

 • Pravidelně jsme pro vás připravovali videozáznamy z jednání zastupitelstva a uveřejňovali je na našem webu, jsme pro konání zasedání v odpoledních hodinách, pro ozvučení jednacího sálu a zavedení elektronického hlasování, pro zveřejňování zápisů z rady města a zastupitelstva na městském webu.
 • Bojovali jsme proti cenzuře v měsíčníku RADNICE, chceme zásadně změnit jeho charakter, obsah a kvalitu, zavést pravidla pro jeho vydávání a zřídit redakční radu.

 ZAPOJOVAT VEŘEJNOST

 • Chceme, aby se do rozhodování o správě města zapojili jeho občané. Aby měli možnost vyjádřit se k připravovanému rozpočtu, k investičním záměrům, k řešení problémů, které je trápí. 
 • Chceme pomáhat problémy našich občanů řešit.

CHRÁNIT MAJETEK MĚSTA

 • Dosáhli jsme změny pravidel pro prodej pozemků. Chceme, aby se pozemky z majetku města prodávaly podle cen v místě obvyklých.
 • Nepodporujeme předražený nákup nemovitostí (penzion Kavalír, hotel Horal) a prodej městských objektů pod cenou, aby s nimi mohli noví majitelé spekulovat (kino a ZUŠ).

SPRAVEDLIVĚJŠÍ ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ

 • Dosáhli jsme změny pravidel pro spravedlivější rozdělování dotací místním kulturním a sportovním spolkům, chceme narovnat propastný rozdíl ve výši dotací směřujících do sportu a do kultury.
 • Dosáhli jsme vytvoření fondu regenerace objektů v památkové zóně v Krupce, které nejsou pod památkovou péčí. Chceme tento fond ještě navýšit (zatím je nižší než dotace, která jde v Krupce do fotbalu), aby město bylo časem skutečně hodno zápisu do UNESCO.

 BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ MĚSTO

 • Posílíme bezpečnost na silnicích, pro chodce a odpovídající parkování tam, kde dosud chybí.
 • Po dlouhém a marném upozorňování vedení města na špatný stav veřejného osvětlení, chceme dát veřejné osvětlení do pořádku.
 • Zajistíme bezpečnost a pořádek v problémové lokalitě horního maršovského sídliště.
 • Změníme přístup k městské zeleni, minimalizujeme kácení, podpoříme údržbu zeleně a novou výsadbu.
 • Vyzveme podniky v průmyslové zóně k větši participaci (zapojení) na zkvalitňování života v našem městě. 

K tomu nechť nám dopomůže větší počet voličů, kteří nás svým hlasem ve volbách podpoří. Předem jim děkujeme za důvěru.

 

 ________________________________________________________________________________

VOLEBNÍ PROGRAM 2014

 

Krupce vrátíme dobrou pověst. Lidem vrátíme Krupku.
Víme, jak na to.

OTEVŘEME RADNICI OBČANŮM

 • Umožníme Vám kontrolovat správu města. Na webu města zpřístupníme smlouvy města, průběh výběrových řízení, konečné vyhodnocení zakázek, nákupní i prodejní ceny.
 • Zapojíme občany do rozhodování.
 • Přesuneme začátek zastupitelstva města na odpolední hodiny.
 • Zrušíme cenzuru měsíčníku Radnice. Bude v něm místo i pro alternativní názory.

BUDEME CHRÁNIT MAJETEK MĚSTA

 • Zamezíme zneužívání financí a majetku města. Ušetřených 15-20 milionů korun využijeme ve prospěch všech občanů.
 • Nebudeme prodávat nemovitosti a pozemky z majetku města pod cenou, ale za tržní ceny.
 • Nebudeme směňovat malé soukromé pozemky za velké lukrativní pozemky města.
 • Nedovolíme mizení městských financí v městské společnosti Sport Krupka s. r. o.

ROZVOJ MĚSTA POVEDEME VE PROSPĚCH OBČANŮ, NE STAVEBNÍ LOBBY A PŘEKUPNÍKŮ POZEMKŮ

 • Provedeme revizi územního plánu, v němž je soukromý zájem překupníků pozemků nad zájmy veřejnosti.
 • Zaměříme se na problémy spojené s dopravou ve městě a dostavbou centra Bohosudova.

BUDEME DBÁT NA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. JE SOUČÁSTÍ KULTURY MĚSTA.

 • Znečišťovatele životního prostředí podrobíme trvalé kontrole s cílem chránit naše zdraví.
 • Budeme dbát na správnou údržbu zeleně. Pod ochranu vezmeme nejen unčínskou lípu, ale i další přírodní prvky.
 • Budeme spolupracovat s rybáři, myslivci a ekologicky orientovanými školami a spolky.

ZATRAKTIVNÍME VZHLED MĚSTA, VYLEPŠÍME FUNKČNOST A SOCIÁLNÍ ZAMĚŘENÍ MĚSTA.

 • Vzhled a funkčnost města musejí dělat občanům radost, ulehčovat život rodinám s dětmi, důchodcům a hendikepovaným.
 • Celkově lepší vzhled města zvedne v Krupce turistický ruch.
 • Dáme do pořádku veřejné osvětlení.
 • Vybudujeme nová dětská hřiště, vrátíme do města lavičky.
 • Celková upravenost a čistota města bude důkazem kulturnosti vedení radnice.

SNÍŽÍME NEZAMĚSTNANOST A PODPOŘÍME PODNIKÁNÍ KRUPSKÝCH FIREM

 • Zamezíme uplácení při veřejných zakázkách. Tím zvýšíme příležitosti pro místní podnikatele. 
 • Odstraněním korupce z radnice otevřeme cestu rozvoji podnikání a získávání dotací.
 • Podporou místních podnikatelů a rozšířením pracovních míst v údržbě města snížíme nezaměstnanost.

BUDEME ŘEŠIT ROMSKOU PROBLEMATIKU 

 • Zrušením velkých heren zbavíme Krupku té části problémové komunity, která je skrze hazard, drogy a lichvu zdrojem špinavých zisků místních vlastníků heren, ovládajících krupskou radnici.
 • Prosadíme rozšíření programů integrace Romů v oblasti vzdělávání, volného času a zaměstnanosti, které odmítlo současné vedení radnice spolufinancovat. Romům dáme více příležitosti zapojit se do údržby města.
 • Podpoříme vznik rady Romů a uměleckého souboru.
 • Zajistíme prostory pro volnočasové aktivity obyvatel horního sídliště.
 • Zrušíme diskriminační vyhlášku zakazující vysedávání nejen romských občanů na veřejném prostranství.

SKONCUJEME S HAZARDEM, ZVÝŠÍME BEZPEČNOST

 • Zrušíme velké herny. Významně zhoršily bezpečnost v Krupce. Po přechodnou dobu budeme tolerovat 1-2 hrací automaty na jednu restauraci.
 • Městské i státní policii a hasičům vrátíme jejich hlavní náplň při ochraně pořádku, majetku a bezpečí občanů.
 • Tyto složky lépe technicky dovybavíme.
 • Tvrdou kontrolou sběren kovů budeme dále omezovat drobnou kriminalitu.

ZLEPŠÍME STAV ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 • Školy dovybavíme moderními technologiemi. Rozšíříme předškolní výchovu včetně jeslí.
 • Opravíme pečovatelské domy a zvýšíme jejich kapacitu.
 • Učitelé, vychovatelé a pečovatelé s nadstandardními výsledky budou oceněni z rozpočtu města.
 • S lékaři, jimž nastavíme stejnou míru podpory městem, zajistíme v Krupce další odborná lékařská pracoviště.

ZVÝŠENOU PODPORU VĚNUJEME KULTUŘE A SPORTU 

 • Zprůhledněním dotací znemožníme jejich zneužívání. Podpoříme aktivity, které dosahujíúspěchů poctivou cestou, ne např. uplácením rozhodčích či vysáváním jiných oddílů TJ Krupka.
 • Opravíme zanedbané kulturní objekty - kino, divadlo.
 • Knihovně vrátíme důstojné a funkční prostředí.
 • Začneme budovat cyklostezky.
 • Opravíme zanedbaná hřiště, sportoviště pod sídlištěm Maršov, zdevastované koupaliště, sjezdařský areál a turistické trasy v okolí Komáří vížky.
 • Budeme podporovat městské spolky a poskytneme jim prostory pro jejich různorodé aktivity.

Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.