logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Volební program 2022

SPOLEČNĚ VRÁTÍME KRUPCE DOBROU POVĚST

S VÁMI SE NÁM TO PODAŘÍ. VÍME, JAK NA TO.

Volební program pro volby na období 2022 - 2026

Tímto volebním programem navazujeme na ty minulé. Na našich cílech a zásadách se nic nemění. Ačkoliv jsme byli celé volební období v zastupitelstvu opozicí, podařilo se nám některé věci posunout dál.

Nechceme a ani Vám nemůžeme slibovat nemožné. Město není v dobré ekonomické kondici. Jeho převzetí nebude pro novou koalici nijak lehké. Jsme ale připraveni udělat vše pro to, aby se situace ve městě zásadně změnila k lepšímu. Až po provedení veškerých hloubkových auditů budeme přesněji vědět, co bude nebo nebude možné z našeho volebního program, realizovat. Přejeme si, aby toho mohlo být co nejvíce.

8  N A Š I C H   P R I O R I T 

OTEVŘENÁ RADNICE

•Zasedání Zastupitelstva města Krupka se budou konat v odpoledních hodinách. Občané musejí mít možnost vyjádřit k projednávaným bodům.

•Nadále budeme pro veřejnost připravovat kvalitní videozáznamy z jednání zastupitelstva a uveřejňovat je na našem webu, ať už jako součást nové koalice nebo opozice

•Zajistíme kvalitní ozvučení jednacího sálu a zavedeme elektronické hlasování.

•Jsme pro zveřejňování anonymizovaných zápisů z rady města a zastupitelstva na městském webu.

•Jsme proti cenzuře v městských informační a komunikačních médiích.

•Jsme pro zásadní změnu charakteru a obsahu měsíčníku RADNICE. Zavedeme pravidla pro jeho vydávání.

•Zřídíme nezávislou redakční radu, která zajistí, objektivní informování občanů o dění ve městě a na radnici, dá prostor i alternativním názorům.

 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

•Do rozhodování o správě města zapojíme občany, aby měli možnost vyjádřit se k připravovanému rozpočtu (zavedeme participativní rozpočet), k investičním záměrům, k řešení problémů, které město a občany trápí. 

•Budeme pomáhat našim občanům s řešením problémů v jednotlivých částech města.

 

OCHRANA MAJETKU MĚSTA

•Zajistíme spravedlivý prodej pozemků / nemovitostí z majetku města bez protekce pro některé vybrané jedince.

•Prosazujeme prodej pozemků/nemovitostí jedině podle řádných znaleckých posudků (podle cen v místě obvyklých).

•Nebudeme podporovat nákup předražených nemovitostí do majetku města, jak tomu bylo v nedávné minulosti v případě penzionu Kavalír a hotelu Horal.

•Nepodporujeme prodej nemovitostí z majetku města pod cenou, aby s nimi mohli noví majitelé spekulovat (špatným příkladem byl nedávno prodej ZUŠ).

•Nebudeme rozprodávat městské bytové domy a byty, ani zahrádky, pokud o ně lidé v nájmu sami neprojeví zájem.

 

ROZVOJ MĚSTA

•Připravíme kvalitní strategický plán rozvoje města

•Podpoříme všemi možnými způsoby

◦budování nových sociálních bytů (stávající nebudeme prodávat, jak to dělala dosluhující koalice)

◦obnovu Mariánského náměstí podle návrhů renomovaných architektů

◦obnovu koupaliště včetně vodní tvrze

◦obnovu tradice krupského kina včetně toho letního

◦úpravu Kalvárky

◦kvalitní regeneraci Městské památkové zóny Krupka

◦turistický ruch, aby do Krupky, která je již 3 roky v UNESCO, přijížděli turisté a rádi a rádi se sem vraceli

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST

•Podpoříme všemi možnými způsoby budování nových sociálních bytů (stávající nebudeme prodávat, jak to dělala dosluhující koalice)

•Připravíme pobídky pro mladé lékaře, aby za pár let měli občané stále stejně kvalitní lékařské zázemí jako doposud.

•Dáme do pořádku dětská hřiště a vybudujeme nová tam, kde si děti stále nemají kde hrát (zejména v problémové lokalitě)

 

SPRAVEDLIVÉ ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ

•Zajistíme spravedlivé rozdělování dotací pro místní kulturní a sportovní spolky a jednotlivce.

•Budeme kontrolovat jejich čerpání v souladu se zásadami pro přidělení a následně jejich řádné vyúčtování.

•Nadále budeme podporovat regeneraci objektů v Městské památkové zóně v Krupka. V případě zvýšeného zájmu navýšíme částku Fondu regenerace MPZ Krupa.

 

BEZPEČNÉ MĚSTO

•Posílíme bezpečnost na silnicích a pro chodce.

•Chceme funkční a úsporné veřejné osvětlení.

•Posílíme zajišťování bezpečnosti a pořádku v problémové lokalitě horního maršovského sídliště.

•Budeme postupně rušit ve městě hazard. Kasina a herny jsou zdrojem dalších problémů (např. drogy a kriminalita, lichvářství).

 

ZDRAVÉ MĚSTO

•Změníme přístup k městské zeleni

•Změníme pravidla pro sečení travnatých ploch

•Minimalizujeme zbytečné kácení

•Podpoříme kvalitní péči o městskou zeleň

•Budeme dbát na nové vysazování nových stromů.

•Vyzveme podniky v průmyslové zóně k větší participaci (zapojení) na zkvalitňování života v našem městě. 

 

Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.