logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Od komunálních voleb do Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Krupky pro volební období 2022 - 2026

06.11.2022

Zdravá Krupka vyšla z komunálních voleb, které proběhly ve dnech 23. a 24. září 2022, jako druhé nejsilnější volební uskupení. Získala čtyři mandáty. Po pěti mandátech získala dvě hnutí ANO 2011 a Společně pro Krupku.

Vítězné hnutí ANO 2011 vyjednávalo hned po volbách se všemi volebními subjekty, které získaly ve volbách mandáty, kromě Společně pro Krupku, jejímž lídrem byl končící starosta Zdeněk Matouš.

KRUPKA MÁ NOVOU KOALICI
Tisková zpráva, Krupka 1. 10. 2022

Město čeká nové fungování a velký restart.
V Krupce dnes uzavřely politické subjekty ANO 2011, Zdravá Krupka, MPV-Město pro vás, ODS a sdružení Krupka náš domov na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Krupky koaliční smlouvu o stabilní, většinové a demokratické koalici pro volební období 2022–2026.
Ve Smlouvě o koaliční spolupráci pro volební období 2022-2026 se všichni koaliční partneři dohodli na ustavení volených orgánů města Krupky, na podrobném zpracování priorit Programového prohlášení, na mechanismech budoucího rozhodování a vzájemné komunikace.
Na základě Smlouvy o spolupráci, kterou všechny politické subjekty dnes podepsaly, bude složení orgánů města následující:

Starosta​​: Jan Kuzma (ANO 2011)
1. místostarostka: ​​Mgr. Miloslava Bačová (Zdravá Krupka)
2. místostarosta​​: Mgr. Rostislav Kadlec (Krupka náš domov)
Radní​​​: Adolf Vítů (ANO 2011)
Radní: Ing. Rostislav Příhoda (Zdravá Krupka)
Radní​​​: Bc. Radek Jankura (MPV)
Radní​​​: Jan Bokoč (ODS)

VYJÁDŘENÍ ZDRAVÉ KRUPKY k účasti v nové 13 členné koalici s účastí KND.
Dlouhých 12 let, celá tři volební období, jsme na komunální úrovni v Krupce působili v roli opozice, která hlídala a rozkrývala veřejnosti veškeré nepravosti, kterých se vedení města dopouštělo, a odvedla v rámci opozice největší kus práce.
Ve volbách nám to přineslo 4 mandáty, za které děkujeme. Hnutí ANO získalo od svých voličů o mandát více a vyšlo z předešlých opozičních subjektů (ANO, Zdravá Krupka a MPV) jako nejsilnější.
ANO, jako vítěz voleb, také začalo vyjednávat o nové koalici. Jasná a bezproblémová koalice, sestavená pouze z 11 členů byla vytvořena velmi rychle, ale jevila se všem ostatním třem budoucím partnerům, tj. ANO (5 mandátů), ODS a MPV (každý po 1 mandátu) jako velice křehká a lehce zranitelná. Její rozpad by umožnil návrat do starých kolejí, což by pro nás a naše voliče bylo obrovským zklamáním.
Už podruhé se naskytla příležitost otočit kormidlo úplně opačným směrem, zbavit se zla, které Krupce a jeho občanům škodilo v souhrnu i déle než posledních 12 let.
Poprvé byla tato šance promarněna před 4 lety kolaborací zastupitelů V. Krásy a J. Slámy s dlouhodobě kritizovaným vedením města.
Podruhé jsme nemohli dopustit, aby byla tato šance opět promarněna. Proti účasti KND v nově vznikající koalici jsme se v rámci vyjednávání opakovaně vymezovali. Bohužel jiné řešení, jak sestavit početně silnější koalici, na stole nebylo. Ochota KND posílit svými dvěma mandáty tuto koalici si vyžádala přistoupit na kompromis v podobě postu místostarosty pro pana Mgr. R. Kadlece.
Věříme, že KND prokáže v nově vzniklé koalici pravdivost svého předvolebního hesla o novém stylu a nové politické kultuře. Věříme, že bude jejich místostarosta dobře pracovat na rozvojových projektech souvisejících s UNESCO a že tím společně zachováme kontinuitu některých důležitých a neproblematických projektů.
Cílem a závěrem četných a složitých jednání bylo vytvořit KOALICI SE SILNÝM MANDÁTEM, snaha posunout naše město dál a začít rychle naplňovat náš volební program.
Všichni společně máme tu nejlepší vůli vše v Krupce restartovat novým směrem a nezklamat žádného občana města.

Mgr. Miloslava Bačová
Ing. Rostislav Příhoda
Jaroslav Lachman
Mgr. Bc. Marcela Řeháková

V zákonem stanovéné době pak byly podána ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem dva návrhy na neplatnost hlasování, volby kandidáta a voleb.


Návrh na neplatnost hlasování a voleb Navrhovatelem byl pan Marek JERKE.

V pátek 21.10.2022 proběhlo soudem nařízené jednání. Účastníky řízení bylo Město Krupka, zastupované právníkem JUDr. Janem Svobodou a všech 8 volebních subjektů, které ve volbách získaly mandáty. Řízení se neúčastnil zástupce PSD a volebního hnutí Zdraví Sport Prosperita. Ostaní byly zastouptení svými volebními zmocněnci. Pouze Společně pro Krupku zastupoval právník. Ten se spolu s navrhovatelem a právníkem města velmi snažil přesvědčit soudní senát, aby byl návrh na neplatnost hlasování a voleb přijat.

Návrh na neplatnost volby kandidáta Navrhovatelem byl Ing. Jan SLÁMA (kandidát volebního subjektu Zdraví Sport Prosperita)

Dne 26. října 2022 zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem oba návrhy.


Média o návrzích na neplatnost voleb:


Krajský soud pokračuje v projednávání volebních stížností – tentokrát na volby v Děčíně a Krupce

Soud nedopadl, nového starostu v Krupce zvolí ve čtvrtek 10. listopadu

 

Dne 26. října nabylo zveřejněním na úřední desce Krajského soudu právní moci. Od toho dne běžela 15denní lhůta na svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Krupky.

Dne 1. listopadu byla na úřední desce města Krupky zveřejněna informace o konání ustavujjícího zasedání nového Zastupitelstva města Krupky, které vzešlo z komunálních voleb konaných ve dnech 23. a 24. října 2022

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Krupky pro volební období 2022 -2026 svolal končící starosta Zdeněk Matouš na poslední možný termín, na čtvrtek 10. listopadu 2022 ps 17 hodin do Základní umělecké školy Stanislava Šebka, Mariánské náměstí č.p. 22 - 1. patro.

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI VE VOLBÁCH ROZHODNOUT O LEPŠÍM OSUDU NAŠEHO MĚSTA
A O OSUDU VŠECH NÁS, KTEŘÍ SI PŘEJEME KONEČNĚ ZÁSADNÍ ZMĚNU.

 

Miloslava Bačová


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.