logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Vyjádření ZDRAVÉ KRUPKY k zastavení trestního stíhání 12 krupských zastupitelů

22.09.2022

ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ 12 ZASTUPITELŮ KRUPKY KVŮLI NEVÝHODNÉMU PRODEJI JABLOŇOVÉHO SADU NEZNAMENÁ, ŽE NEBYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN. PŘEČTĚTE SI VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ ZDRAVÉ KRUPKY.

Okresní státní zástupce vydal 20. září 2022 z podnětu krajského zastupitelství usnesení o zastavení trestního stíhání 12 koaličních zastupitelů Města Krupky ve věci nevýhodného prodeje pozemku Jabloňový sad. K zastavení trestního stíhání došlo z důvodu absence důkazů, že skutek spáchali obvinění. Nedošlo k němu z důvodu, že nebyl spáchán trestný čin, ale proto, že ho nebylo možné prokázat.

Město Krupka nevýhodně prodalo v roce 2019 pozemek o velikosti 27 896 m2 za cenu 100,- Kč/ m2, tj. 2,79 milionů Kč. Dne 1. dubna 2019 schválilo prodej 12 koaličních zastupitelů v TAJNÉM HLASOVÁNÍ. Pokud by byl tento pozemek nabídnut k prodeji obálkovou metodou, jako v případě prodeje parcel v Unčíně na jaře 2021, kdy cena byla v průmětu 1 000,- Kč/m2, získalo by skoro 28 milionů korun.

Na dalším zasedání zastupitelstva města 23. dubna 2019 navrhla Mgr. M. Bačová zařadit do programu jednání bod zrušení tohoto prodeje, protože velmi nízká cena 100 Kč/m2 nebyla cenou v místě a čase obvyklou. Proti zařazení tohoto bodu do programu jednání hlasovalo veřejně všech 12 koaličních zastupitelů.

O měsíc později 2019 jsme podali oznámení o nevýhodném prodeji Jabloňového sadu Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To ho pak postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Teplicích.
Po dvou letech šetření případu Policií ČR, služebnou v Teplicích, sdělil okresní státní zástupce dvanácti krupským zastupitelům obvinění, ale po 15 měsících bylo z podnětu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jejich trestní stíhání zastaveno.

Usnesení nemění nic na tom, že bylo město významně tímto prodejem poškozeno. Současná legislativa bohužel neumožňuje postihovat případy nehospodárného nakládání s majetkem města, pokud o něm zastupitelé hlasují tajně.

Mgr. Miloslava Bačová a Ing. Rostislav Příhoda


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.