logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Dětská hřiště v Krupce - sliby a realita

31.08.2022

To, jak si naše vedení města vede, víme. Nevěnuje se spoustě věcí a řadu dalších
zanedbává.
Není tomu jinak ani v případě budování nových dětských hřišť nebo udržování těch stávajících. Většina měst myslí na své nejmenší obyvatele a v každém volebním období nadělí dětem např. ke Dni dětí nové dětské hřiště. Ale v Krupce je vše jinak.

SLIBY
Jedním ze šesti bodů kapitoly „Revitalizace
sídlišť“ (viz Programovém prohlášení koalice pro roky 2018-2022) je VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

REALITA
V tomto volebním období NEBYLO
VYBUDOVÁNO ANI JEDNO NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ a většina těch stávajících není v dobrém stavu!

Podívali jsme se na problematiku dětských hřišť trochu podrobněji. Šli jsme navíc i do minulosti. Vyžádali jsme si informace o výši nákladů spojených s pořízením nových prvků a s údržbou hřišť za poslední tři volební období, kdy je u moci koalice vedená starostou Z. Matoušem.

 A porovnali jsme je s částkami, které byly schváleny v rozpočtu města na dětská hřiště (nákup služeb, opravy, údržba, nákup materiálu, drobný dlouhodobý hmotný majetek) pro jednotlivé kalendářní roky 2012 – 2022.

Posuďte sami:

2012-2014
ROZPOČET 405 000,- Kč
INVESTOVÁNO. 576 492,- Kč

2015-2018
ROZPOČET 439 000,- Kč
INVESTOVÁNO 1 130 185,- Kč

2019-2022
ROZPOČET 3 930 000,- Kč
INVESTOVÁNO 224 929,- Kč

Celkem
ROZPOČET 4 774 000,- Kč
INVESTOVÁNO 1 931 506,- Kč

Za poslední volební období bylo čerpáno z částky schválené v rozpočtech 2019-2022 pouze 5,7 %!

Kam byly převedeny nevyčerpané částky, zatím nevíme. 

Krupka má přitom celkem 16 dětských hřišť, z nichž většina má spoustu závad a nedostatků, které nebyly, i přes opakované upozorňování, odstraněny.

Krajská hygienická stanice, pracoviště Teplice, má hlášené jen jedno hřiště, a to hřiště na Libušíně. Hygiena sleduje pouze kvalitu a nezávadnost pískovišť a travnatých ploch.

Nejméně zájmu věnovalo město vyloučené lokalitě horního Maršovského sídliště. Tam si malé děti v podstatě vůbec nemají, kde hrát. Někdejší stará dětská hřiště jsou zarostlá, hrací prvky zmizely nebo jsou zrezivělé.

Nedivíme se, že se tamní zoufalí lidé sami rozhodli postarat o obnovení starého pískoviště mezi dvěma panelovými domy. Ovšem způsob, jakým to vše bylo provedeno, byl velmi nešťastný. Vybudovat si na pozemku města bez jeho povolení
něco jako dětské hřiště, nelze. Souhlas, který obdrželi místní aktivisté od starosty města, je jen cár papíru. Starosta nemá sám o sobě žádné právo povolovat budování či obnovu dávno nefungujícího hřiště. Za veškerá hřiště na pozemcích města nese odpovědnost samo město!

 
JE OSTUDOU DOSLUHUJÍCÍ KOALICE VČELE SE STAROSTOU, že nedokázala za celou dobu vybudovat nebo obnovit na tomto sídlišti ani jedno dětské hřiště. Tím, co jim starosta nelegálně „povolil“, je zařadil mezi lidi druhé kategorie. Takto prostě dnešní dětská hřiště nemohou vypadat!

Toto rádoby dětské hřiště, které působí spíše jako nějaký skanzen, vzbuzuje neklid u jiných místních obyvatel. Na tomto dětském hřišti pobývají údajně kouřící dospělí, griluje se tam, kouř obtěžuje ostatní obyvatele. Herní prvky jsou taková z nouze cnost (jinak ovšem kreativitu aktivistů obdivujeme, ale domníváme se, že bezpečnost dětí na těchto herních prvcích není zajištěna). Hřiště nemá žádný provozní řád. Celé to působí jako zábor veřejného prostranství, které je v majetku města. Je smutné, že je to městu, včetně
městské policie zřejmě úplně jedno.

Co tím vším asi starosta spolu s místostarostou K. Roučkem pár týdnů před komunálními volbami sleduje, si můžeme lehce domyslet.

zastupitelé za Zdravou Krupku


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.