logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Videozáznam z 20. zasedání Zastupitelstva města Krupka

26.04.2022

Zasedání proběhlo 25. dubna 2022 od 9.00 hodin dopoledne. Přítomno bylo 17 z 21 zastupitelů. Nepřítomni byli L.Breite (MPV), N.Růžičková (KNM/KND), J. Sláma (původně SPD) a A. Vítů (ANO 2011)

U stolů nejdále od kamery sedí zástupci úřadu a městské policie(MěPo).
Zleva doprava: H. Vorlíčková, J. Petrák (ředitel MěPo), D. Červenková, D. Kaulová, R. Jíchová, J. Breitová, R. Zima, M. Brožová, St. Vocásek, vzadu vpravo v koutě sedí T. Syrčanský, tiskový mluvčí města

Pro lepší kvalitu poslechu doporučujeme použít sluchátka.

00:02:45               SCHVALOVÁNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ

00:03:25               MATERIÁLY ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

                            Sloučení MŠ Písnička a MŠ Sluníčko. Od 1.9.2022 - vedením pověřena ředitelka MŠ Sluníčko. Schválení nové zřizovací listiny. 00:08:00 Dotace z rozpočtu města z programů Volný čas a Sport

00:25:00               MATERIÁLY ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

                             Prodeje pozemků dle žádostí Směna pozemků Odpis pohledávky

00:31:00               MATERIÁL ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

                            Změna č.1a Územního plánu města Krupka


00:35:00               MATERIÁLY FINANČNÍHO ODBORU

                             Vzdání se práva pohledávky / Návrh na odpis pohledávky na základě podané žádosti /Rozpočtové změny


00:42:20               ZÁPISY FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU


00:43:35               ROZPRAVA


J. Kuzma - dotaz na vyřešení víc jak rok staré petice občanů na posunutí začátku zasedání ZM na pozdější odpolední hodinu
M. Bačová - dotaz na důvod záměru zřídit zahrádkářskou kolonii v lesním porostu navazujícím na ulici Na Vyhlídce
M. Bačová - dotaz na možnost konání divadelních představení v rámci kulturní akce Léto s divadlem v prostorách zrekonstruovaného divadelního sálu v Komunitním centru Olympie

00:49:40              Vystoupení občanky města, která se již rok brání proti prodeji veřejné cesty, která je její jedinou přístupovou cestou ke garáži, septiku a elektrické rozvodní skříni.

 

Miloslava Bačová, R. Příhoda, M. Řeháková - zastupitelé města, ZDRAVÁ KRUPKA


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.