logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

20. zasedání zastupitelstva

25.04.2022

PO DVOU LETECH POPRVÉ ZASE BEZ RESPIRÁTORŮ

ČAS ZAČÁTKU
Starosta svolal i dnešní 20. zasedání na 9.00 hodin. Sám se dostavil bez omluvy s více než pětiminutovým zpožděním.
Bylo patrné, že není ve své kůži, ale o důvodech jeho stavu bychom neradi spekulovali. Evidentně nebyl na zasedání ani příliš připraven. Po asi půlhodině se ovšem vzpamatoval a vpravil se opět do své staré role. Začal, jak je jeho zvykem, urážet opoziční  zastupitele, kteří si dovolili klást otázky.

PŘÍTOMNOST ZASTUPITELŮ
Na jednání chyběli 4 z 21 zastupitelů. Všichni byli omluveni. Šlo o dva zastupitele z řad koalice (N.Růžičková a J.Sláma) a dva z řad opozice (L.Breite a A. Vítů)

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Většina bodů programu probíhala bez problémů a hladce. Problém nastal při schvalování dotací z rozpočtu města pro spolky a jednotlivé žadatele. Stále upozorňujeme na skutečnost, že je přidělování dotací jednotlivým spolkům neprůhledné a není známo žádné pravidlo, žádný klič, podle kterého k rozdělování dochází. Před lety sliboval někdejší zastupitel T. Syryčanský, že se osobně zasadí o přípravu kritérií pro rozdělování dotací. Dodnes k tomu nedošlo.
Velký problém měl druhý místostarosta K. Rouček s odpovědí na dotaz, proč žádá Fotbalový klub Krupka o dotace na soustředění, když toto soustředění hradí částkou přes 3 tis. rodiče fotbalistů. Místo odpovědi přešel do útoku proti zastupiteli J. Kuzmovi. Nejdříve mu vyčetl, že na něj podal trestní oznámení (zneužití dotací v roce 2020), aby náhle obrátil, že je dobře, že ho podal, alespoň se ukáže ..... Starosta doplnil, že si za to pak zastupitel ponese následky. A to stále tvrdí, že nikomu nevyhrožuje.

ROZPRAVA
Tentokrát proběhla. A dokonce se mohli ptát i zastupitelé! S dotazy přicházejí v podstatě jen opoziční zastupitelé.
První dotaz (J. Kuzma) se týkal posunutí začátku zastupitelstva na odpolední hodiny. Starostovi byla připomenuta petice asi 500 občanů města podaná na začátku pandemie. Pandemie byla pro starostu tehdy dobrou výmluvou, proč začínat zasedání v devět dopoledne a ne až odpoledne (?). Alibisticky tehdy připustil, že až pandemie skončí, zváží, na kdy začátek posune. A tak jakoby dnes lidem sdělil: "Milí spoluobčané, trhněte si! JÁ jsem starosta a JÁ rozhoduji o tom, kdy se bude začínat. A začínat se bude vždy v devět dopoledne. A basta!"

Další dotaz (M. Bačová) směřoval na záměr rady města vybudovat zahrádkářskou kolonii v lesním porostu navazujícím na ulici Na Vyhlídce. Jde o dost zvláštní místo pro zahradničení. Zastupitelku zajímalo, kdo a na jakém základě s tímto záměrem přišel. Starosta dlouho dělal, že dotazu nerozumí. Nechápal, proč ji to jako němčinářku zajímá. Nakonec hrdě přiznal, že je to jeho nápad, ale pro jistotu rychle doplnil, že se ozývali lidé, kteří chtějí zahrádky. Jejich žádosti ovšem k dispozici nejsou. Volali, psali mu. K tomuto případu se vyjádříme později ve zvláštním příspěvku.

Poslední dotaz se týkal možnosti konání divadelních představení v rámci každoročního festivalu Léto s divadlem ve zrekonstruovaném divadelním sále Komunitního centra Olympie. Starostovi přišel tento dotaz jako zcela nemístný. Prý je tu divadelní klub a ten se postará. Dobře. Doufejme, že se mu podaří vyjednat tento festival tak, aby mohla představení probíhat v divadelním sále, a nejen jako v časech rekonstrukce DK Olympie ve venkovním prostředí. V Olympii, jak je známo, se koná velmi málo kulturních akcí, většina se jich přesouvá k místostarostovi K. Roučkovi Na Střelnici. Také doufáme, že město bude garantem tohoto festivalu. Bohužel jsme zatím nenarazili ani v rozpočtu města, ani mezi schválenými dotacemi na finanční částku určenou pro tuto kulturní akci.

Na závěr dostala prostor občanka města. Znovu připomněla, že nesouhlasí se záměrem prodat jedinou přístupovou cestu k její nemovitosti (ke garáži) jejímu sousedovi. V této kauze se velmi aktivně angažuje starosta s podporou radního Z. Saiferta. Ačkoli ministerstvo vnitra dávno upozornilo město, že jde o cestu III. tř., která nesmí být zcizena = prodána), dělají vše pro to, aby z cesty udělali za každou cenu "necestu". Kauza se táhne přes rok.
NECHÁPEME KOALIČNÍ ZASTUPITELE, JAK SLEPĚ PŘIHLÍŽEJÍ CELÉMU TRAPNÉMU PROCESU, JAK NAPOMÁHAJÍ PROHLUBOVAT SOUSEDSKÉ SPORY. A PŘITOM TO MÁ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ. NECHAT VŠE TAK, JAK JE JIŽ DESÍTKY LET!

Miloslava Bačová, zastupitelka města


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.