logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam 16. zasedání krupských zastupitelů

01.07.2021

V pondělí 28. června proběhlo 16. zasedání ZM. Z 21 zastupitelů bylo přítomno 18. Zastupitelka N. Růžičková (KNM) a zastupitelé J.Dbalý (KSČM) a L. Breite (MPV) se omluvili. Zasedání svolal starosta Z. Matouš opět na 9.00 h. Strach z veřejnosti musí mít značný.

Zasedání zastupitelstva bylo velmi bouřlivé, vypjaté a hlučné. Postarala se o to výrazně zvýšená nervozita a stále se stupňující arogance a agresivita starosty města. Občas mu sekundovali někteří členové jeho koalice. Ale evidentně byli více opatrní. Nedivíme se. Sdělení obvinění v kauze Jabloňový sad nelze brát na lehkou váhu.

Ve videozáznamu, který pro vás pravidelně připravujeme, se můžete lépe a rychleji orientovat podle uvedených časů. Celé dvě hodiny jednání byly prodchnuty opakovanými "úlety" starosty, který svým zcela neodůvodnitelným a neomaleným chováním neustále urážel opoziční zastupitele.


00:02:15. - Schvalování programu zasedání

00:03:20 - Majetkoprávní záležitosti
Nadpoloviční většinou hlasů byl ale i tak schválen prodej pozemků (zahrádek/nezahrádek) pouze 6 žadatelům, ačkoli bylo zájemců o koupi více. Jde o parcely původně jednoho většího pozemku, který byl nabídnut ještě před rozparcelováním k pronájmu na zahrádky. O pronájem projevil zájem přesně stejný počet zájemců, jaký byl později počet parcel. Tito měli parcely v nájmu od března 2020(nic, co by byť zdánlivě připomínalo něco jako zahrádky, tam dodnes není!) a tím získali předkupní právo. Obálková metoda byla zamítnuta.

Celé to připomíná kauzu prodeje pozemků v Unčíně ze září loňského roku. Prodej byl nakonec zrušen. V květnu dorazilo po novém a správném zveřejnění 189 obálek s cenovou nabídkou o koupi 8 parcel.
01:32:00
Na dotaz, kolik kupních smluv bylo k dnešnímu dni podepsáno, odpověděl starosta dotazem, proč nás to zajímá. Prý to neví. Věděla to ale odpovědná úřednice. Ta sdělila, že jedna smlouva byla podepsána, další ne - žadatelé nedostali úvěr, v jiném případě je smlouva v rukou právníků.
 
00:21:30
Koalice se také postarala o další vyostřování sporů mezi dvěma sousedy o využívání pozemku(přístupová cesta k nemovitostem), kdy odmítla ponechat pozemek ve vlastnictví města. Sousedé se museli “utkat” o tento pozemek obálkovou metodou. Snad bude nový majitel respektovat zřízené věcné břemeno a umožní sousedce přístup k septiku. 
 
Za neomluvetelné pochybebí úřadu považujeme nepředání vyjádření majitelky nemovitosti, které je upírán přístup na pozemek, kde má septik, který adresovala všem zastupitelům. K jejich rukám nedorazil, ačkoli byl podán přes podatelnu. Vyjádření druhého souseda se k zastupitelům dostalo, přestože ho dotyčný osobně předal pouze zastupiteli Z. Saifertovi, nikoli přes podatelnu.
 
 
01:04:00
Další sporný prodej pozemku starosta raději zrušil. V záměru totiž došlo hned k dvěma pochybením ze strany města - na minulém zasedání byl “omylem” prodán za nižší cenu, než která byla dána znaleckým posudkem (rozdíl byl cca 350,- Kč) a záměr nebyl po 7 letech znovu zveřejněn. Své k tomu sdělil i právní zástupce zájemce, který měl část pozemku dlouhodobě v nájmu a měl mít předkupní právo.
 
00:43:50 - žádost zastuputele V. Krásy o prodej pozemku za účelem vybudování nerybochovného rybníku za cenu cca 55,- Kč/m2
 
00:51.00 - žádost rybářského svazu MO Teplice o prodej pozemku k vybudování rybníku za cenu cca 12,- Kč/m2
Zastupitelstvo nakonec neschválilo ani prodej dvou zcela nesouvisejících pozemků s vodní plochou, vždy jinému zájemci.
Opět se ukázalo, že za vším jsou dávno nevyhovující Pravidla prodeje pozemků z majetku města. Už na podzim 2019 pověřilo ZM radu města k jejich přepracování. I přes opakovanou urgenci zůstávají Pravidla stále nezměněna.

01:07:50 - Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
Jednohlasně byly schváleny dotace z Fondu regenerace městské památkové zóny. Stejně tak i závěrečný účet dobrovolného svazu obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 a změna jejich stanov v důsledku přistoupení dalších obcí včetně Krupky.

01:11:23 - Finanční odbor
Pro schválení závěrečného účtu a závěrky města za rok 2020 byla pouze koalice.
01:16:03 - zastupitel R. Příhoda k návrhu závěrečného účtu
Starosta odmítal odpověď na dotaz, pro koho město pořídilo dva motocykly KLTM 390 ADVANTURE(pro ilustraci obrázek níže). Pro sebe prý ne!. Údajně pro policii. Dejte vědět, prosím, až uvidíte ve městě policii na těchto motocyklech.
 
 
01:23:15 
Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru byly vzaty na vědomí. Oba předsedové výborů potvrdili, že do plánu činnosti na druhé pololetí zařadí podnět opozičních zastupitelů J. Kuzmy a A. Vítů k provedení kontroly použití a vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu ÚSC v rámci programů “Sport”, “Volný čas” a individuálních neinvestičních dotací v roce 2020. Velmi se rozčílil druhý místostarosta K. Rouček. Sám patří k těm, kteří nečerpali dotace v souladu s dotačním programem, a úřednice, která slouží pod vedoucí odboru školství, kultury a siciálních věcí paní Breitivou a která nese odpovědnost za dohled při uzavírání veřejnoprávních smluv a vyúčtování schválených dotací, je jeho dcera.
 
01:38:00 - Rozprava
K dotazu, zda se rada města zabývala možností poskytnout z prostředků města dotaci některé z obcí postižených ničivým tornádem, např. obci Stebno na Lounsku, bylo řečeno mnohé, ale o konkrétní finanční pomoci nepadlo jasné slovo.
 
Miloslava Bačová, zastupitelka města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.