logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Krupka má prý nejlepší městský zpravodaj v kraji!

25.05.2021

Takto se od pondělí 24. května chlubí vedení města svým zpravodajem RADNICE na oficiálních stránkách města.

 

TO NELZE PŘEJÍT BEZE SLOV. Vedení radnice si opět, lidově řečeno, dobrovolně naběhlo na vidle. Prvenství, kterým se chlubí, je pouze iluzorní, protože byl hodnocen převážně vizuální dojem měsíčníku, zcela stranou zůstala jeho obsahovou vyváženost. Proč se k této manipulaci uchyluje, je jasné. Potřebuje najít konečně něco, čím by se mohlo pochlubit. Valí se na něj samé problémy (trestní oznámení, zrušení prodeje a nový prodej pozemků v Unčíně, přestupkové řízení kvůli chodníku v MPZ – Husitské ulici, ...).

POKUD JDE SKUTEČNĚ O PRVENSTVÍ V KRAJI (nikde nejsou uvedeny informace o dalších účastnících soutěže a jejich umístění), pak je třeba si jasně říci, že se toto prvenství týká pouze vizuálního dojmu zpravodaje. Chcete-li jeho obalu, který má ohromit čtenáře a odpoutat tak jeho pozornost od obsahu.

O NOVÝ OBAL SE POSTARALI PŘED DVĚMA LETY LIDÉ KOLEM SKUPIN POLITICCA, LA:GRAPHICA (na objednávku starosty a za odměnu cca 44 tis. Kč měsíčně) a členové PR skupiny města, v čele s šéfredaktorem Milanem Křivohlavým, který po mnoho let zápasí se správným chápáním tiskového zákona.

CÍL BYL JASNÝ. ZVÝŠIT ATRAKTIVITU MĚSÍČNÍKU A TÍM I ZÁJEM OBČANŮ O TENTO RADNIČNÍ ZPRAVODAJ. ZÁJEM VŠAK U VEŘEJNOSTI NIJAK NESTOUPL.

Většina lidí říká, že se RADNICE nedá číst, že ji ani neotvírají, aby se jim neudělalo špatně. My ji čteme poctivě od prvního do posledního písmene. Dobře proto víme, že po obsahové stránce k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. Sporadicky se objeví informace o činnosti rady města (výběr je cenzurován), občas o jednání zastupitelstva. Příspěvky opozice jsou nežádoucí, a to i v případě, že o ně člen ze skupiny Politicca zastupitele požádá, aby je pak bez omluvy hodil do koše. Kdysi zavedená rubrika „Zastupitelé nám napsali“ byla záhy zrušena.

STÁLE TAK CHYBÍ VŮLE K VYVÁŽENOSTI FORMY A OBSAHU.

Spolek KVALIKOM hodnotí hlavně formu (vizuální dojem). A pozor hodnotí jen ty radniční zpravodaje, jejichž vydavatelé to sami požádají a také si za tuto službu zaplatí dle jejich ceníku 4.900,- Kč. Starosta je jistě ochoten zaplatit z městské pokladny za vše, co mu může přinést užitek, bohužel i za soudní spory kvůli porušení tiskového zákona, čímž poškozuje město = nás všechny. Takže v žádném případě nejde o běžnou soutěž, už vůbec ne o komplexní posouzení celého periodika. Komplexnost je třeba spatřovat jak ve vizuálním dojmu, tak i ve vyváženosti obsahu. A v tomto ohledu je posuzování a srovnávání periodik spolkem KVALIKOM o něčem trochu jiném. (pozn. KVALIKOM = KVALIta KOMunikace. Šéf tohoto spolku Vít Novák je také členem tiskového odboru Hradu a posilou týmu Jiřího Ovčáčka.)

           

Vizuální stránka RADNICE – křídový papír, kvalitní fotografie pořízené z dronů, fotografie stažené ze sociálních sítí, grafická stránka, vhodně zvolené fonty. Ano, v tomto ohledu může být krupský zpravodaj nejlepší v Ústeckém kraji. Nikde ale není uvedeno, která další města nad 10 tis. obyvatel si tuto analýzu zaplatila a jak skončila.

Obsahová stránka RADNICE – KVALIKOM hodnotil pouze pestrost témat, zábavnost (veselé historky z deníčku městské policie), edukativní stránku příspěvků (historie města), užitečné informace pro občany. Absolutně ho nezajímala vyváženost obsahu, názorová pluralita nebo svoboda veřejnosti na utváření vlastního názoru.

Redakce měsíčníku RADNICE se jistě spolku nepochlubila, že opakovaně porušuje tiskový zákon tím, že odmítá uveřejňovat názory odlišné od názorů vedení města, názory opozice. Od roku 2014 již město prohrálo dva soudní spory, ve dvou dalších případech jsme žaloby stáhli v momentě, kdy se snažili tiskový zákon rychle dodatečně dodržet.

TAKŽE STAVĚT NA TAKOVÉM VÍTĚZSTVÍ JE ILUZORNÍ VÝHRA.

 

OSTATNĚ, UŽ BRZY SE BUDEME MOCI PŘESVĚDČIT, zda se šéfredaktor Milan Křivohlavý konečně posunul v chápání a respektování tiskového zákona. V březnu letošního roku jsme požádali o zveřejnění našeho prvního letošního příspěvku. Chceme v něm veřejnost seznámit s naším názorem na rozpočet města pro rok 2021. Příspěvek se neobjevil ani v dubnové, ani v květnové RADNICI, zbývá tedy poslední možnost, kterou je červen. Pak již žádost o doplňující informaci a v případě dalšího odmítnutí další žaloba.

Věříme, že se pan šéfredaktor nedopustí stejného nešvaru jako posledně, kdy umožní v témže výtisku zareagovat na náš článek zaúkolovaného koaličního zastupitele. I to je totiž v rozporu s tiskovým zákonem. Náš poslední článek čekal na uveřejnění 4-5 měsíců (vyšel v rozporu s tiskovým zákonem na dvakrát ve dvou číslech), po třech měsících neuveřejnění jsme měli právo na podání žaloby, což jsme také učinili, neměli jsme jistotu, zda se příspěvek skutečně na stránkách Radnice objeví. Navíc jsme museli respektovat lhůtu na podání žaloby. Nešvar, týkající se uveřejnění reakce zastupitele J. Slámy na náš příspěvek v témže čísle měsíčníku jsme ještě velkoryse v žalobě přešli. Panu šéfredaktorovi jsme museli ale opakovaně vyvracet lživé tvrzení, že pan Sláma podal žádost o zveřejnění svého příspěvku dříve než my. Nemohl, jak by se v něm mohl vyjadřovat k něčemu, co nastalo až měsíc po podání jeho žádosti???

Miloslava Bačová, zastupitelka města


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.