logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Prodej pozemků v Unčíně - druhý pokus!

20.03.2021

Již podruhé nabízí město na prodej pozemky v Unčíně. Nejen pro zájemce si dovolujeme připomenout, co provázelo první prodej v září minulého roku, který byl pak následně v listopadu zrušen.

Přesně před půlrokem schválila koalice prodej pozemku p. č. 533/11 v Unčíně. Protože nebyl záměr zveřejněn v souladu se zákonem o obcích, nepodpořili jsme tento prodej. V lednu 2021 nám dalo Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku ke způsobu zveřejnění záměru za pravdu. Starosta stále tvrdí, že město nic neporušilo, ale fakt, že nyní je záměr zveřejněn jinak, než poprvé, mluví proti jeho manipulativnímu tvrzení. 

     

1. zveřejnění záměru                                                       2. zveřejnění záměru

                                                   

Chybně byla zveřejněna celá velká parcela o velkosti cca 10 tis. m2, bez udání účelu prodeje a ceny za m2 a především bez toho, aniž by bylo došlo předem k rozdělení na jednotlivé parcely. O koupi pak projevila zájem pouze vybraná skupinka lidí, kteří měli k prodeji již předem další nezveřejněné informace. Byli mezi nimi také lidé z úřadu, jejich příbuzní ze Sportu Krupka a příbuzná jednoho ze zastupitelů.

Již v září 2021 jsme na zastupitelstvu na toho pochybění upozornili a žádali o nové zveřejnění, které by bylo v souladu se zákonem o obcích. Protože byl náš návrh zamítnut, hlasovali jsme proti prodeji. Po zjištění dalších fakt (vyžádali jsme si podle 106ky další informace) jsme se rozhodli podat trestní oznámení.

Tento netransparentní prodej vyvolal u široké veřejnosti velký negativní ohlas, který neustáli zastupitelé ze sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, kteří v září pro prodej ruku zvedli. Na dalším jednání zastupitelstva v listopadu přišli s návrhem na zrušení prodeje tohoto pozemku.

Na svých facebookových stránkách dne 20. listopadu doslovně uvedli:

Dále uvádějí: "Reagovali jsme tak na řadu podnětů od občanů města. Veřejnost má evidentně pochyby  o transparentnosti prodeje pozemku(ů) pro výstavbu rodinných domů, a to jak s ohledem na stanovenou cenu, tak i okruh kupujících. Pokud celý proces vzbuzuje takové kontroverze, je v zájmu důvěryhodnosti lepší celý prodej zrušit a případně jej uskutečnit znovu od začátku. Jde nám o to, abychom minimalizovali pochybnosti. …….

Zdůrazňujeme, že nikdo ze sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO se na koupi uvedeného pozemku(ů)nepodílel.

K našemu postoji a návrhu na zrušení prodeje nás vedlo také přesvědčení, že je naší povinností nejen řádně spravovat majetek města, ale také pečovat o dobré jméno Krupky a všech jejích občanů. Jde totiž i o důvěru lidí ve správu veřejných záležitostí v Krupce. Velmi nás totiž mrzí, když se o Krupce, která je naším domovem, píše jako o městě, kde se špatně hospodaří s veřejným majetkem. Jako zastupitelé jsme povinni brát postoje občanů vážně a případná rozhodnutí i změnit, pokud je to ještě možné. Nemyslíme si totiž, že máme patent na rozum a že jsme neomylní. Názor obyvatel Krupky je pro nás důležitý!

Pro případné budoucí jednání, diskusi a rozhodování o možném prodeji uvedeného pozemku zastupitelé sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO navrhují, aby byl v budoucnosti celý proces prodeje tohoto městského majetku opakován od začátku, tj. od samotného vyhlášení záměru prodeje s tím, aby po rozdělení velkého pozemku na jednotlivé parcely samo město realizovalo zasíťování inženýrskými sítěmi uvedeného pozemku(ů) včetně komunikací. Následně by pak pozemek(y)prodávalo zájemcům z řad široké veřejnosti minimálně za cenu obvyklou odpovídající jak nákladům na inženýrské sítě, tak i samozřejmě poměrům v této budoucí době stanovenou odborným znaleckým posudkem. Tento návrh postupu již radní Rostislav Kadlec a Tomáš Liška navrhovali při jednání městské rady, avšak neúspěšně. Věříme, že v průběhu dalších jednání bude tento náš návrh přijat a realizován ke spokojenosti občanů.

Jsme rádi, že zastupitelstvo náš návrh na zrušení prodeje uvedených pozemků akceptovalo. Věříme totiž, že při řízení města musíme prosazovat věrohodnost rozhodování a budovat důvěru mezi lidmi.

Za sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO

Rostislav Kadlec, místostarosta města Krupka

               

Foto: ZK, 1. místostarosta Mgr. Rostislav Kadlec předkládá a zdůvodňuje návrh revokace prodeje pozemku v Unčíně

Zdá, že oba ze čtyř zastupitelů ze sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO (místostarosta R. Kadlec, radní T. Liška) nemají v radě města žádné zásadní slovo. K žádnému „případnému budoucímu jednání, diskusi a rozhodování o možném prodeji uvedeného pozemku“ zřejmě nedošlo. Po půlroce je sice celá parcela rozdělena na 8 jednotlivých parcel, jak to má být v souladu se zákonem o obcích, od 15. března 2021 do 30. dubna 2021 je záměr prodeje zveřejněn. Ve zveřejněném záměru je uvedeno, že jsou parcely  určeny na výstavbu rodinných domů, nechybí ani cena za m2 (nepatrně vyšší než při prvním zveřejnění!) a je uvedeno, že v případě více zájemců o jednu parcelu bude prodej probíhat obálkovou metodou, tj. parcelu získá zájemce s nejvyšší nabídkou.

Z toho plyne, že se KRUPCE NAŠE MĚSTO NEPODAŘILO PROSADIT SVŮJ AVIZOVANÝ ZÁMĚR, tj. aby „byl v budoucnosti celý proces prodeje tohoto městského majetku opakován od začátku, tj. od samotného vyhlášení záměru prodeje s tím, aby po rozdělení velkého pozemku na jednotlivé parcely samo město realizovalo zasíťování inženýrskými sítěmi uvedeného pozemku(ů) včetně komunikací. Následně by pak pozemek(y)prodávalo zájemcům z řad široké veřejnosti minimálně za cenu obvyklou odpovídající jak nákladům na inženýrské sítě, tak i samozřejmě poměrům v této budoucí době stanovenou odborným znaleckým posudkem. Tento návrh postupu již radní Rostislav Kadlec a Tomáš Liška navrhovali při jednání městské rady, avšak neúspěšně.“

A neúspěšní byli i tentokrát. Přesto stále setrvávají v koalici s 8 zastupiteli za Lepší Sever/ČSSD (6) a zastupiteli původně zvolenými za ODS a SPD (2).

 

SKUTEČNÉ ZÁJEMCE O KOUPI NĚJAKÉ Z PARCEL SI DOVOLUJEME UPOZORNIT, ŽE BUDE NANEJVÝŠ VHODNÉ, PŘEDAT OBÁLKU S NABÍDKOU CENY OSOBNĚ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM POVĚŘENÉ OSOBY AŽ NA SAMOTNÉM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KDE BUDOU OBÁLKY OTEVÍRÁNY A PRODEJ SCHVALOVÁN.

K tomuto upozornění nás vedou dlouholeté zkušenosti a známé aféry spojené se současným vedením města. Opatrnost je na místě, nelze totiž spoléhat na jeho férovost. 

Zastupitelé za Zdravou Krupku


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.