logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Vyjádření Zdravé Krupky k rozpočtu města na rok 2021

04.03.2021

Rozpočet jsme opět nemohli z mnoha důvodů schválit. Stejně jako v minulých letech stále trvá, že se o návrhu rozpočtu nevede předem ani triviální debata, zastupitelé k němu nedostanou vůbec nebo pozdě potřebné informace a způsob, jakým byl rozpočet navržen, nepovažujeme za ukázku dobrého hospodaření se svěřeným majetkem města.

Předložený Návrh rozpočtu byl jako každý rok strohý.

Velmi málo vypovídal o plánovaných výdajích města. Nebylo z něj patrné, co konkrétního se bude v roce 2021 opravovat a co nově budovat.

Některých požadovaných informaci jsme dočkali až po schválení rozpočtu, některých vůbec.

Několik dní před konáním 14. zasedání zastupitelstva, na kterém se měl rozpočet projednávat a schvalovat, jsme písemně požádali v souladu se zákonem o bližší informace k plánovaným opravám a investicím města.  Do termínu zasedání zastupitelstva města jsme neobdrželi žádné informace. Starosta nebyl schopen na konkrétní dotazy odpovědět ani na zastupitelstvu města. Pouze nám sdělil, že se odpovědi na naše dotazy k rozpočtu připravují a odpověď na další dotazy brzy zjistíme sami, až bude v pátek 26. února podrobný rozpis rozpočtu zveřejněn na úřední desce. To bylo ale pro naše rozhodování o tom, zda rozpočet schválit nebo nikoli, pozdě.

Město podepsalo 2 smlouvy ve výši 13 mil. korun dlouho před schválením rozpočtu.

Před konáním ZM jsme sami zjistili, že město podepsalo ještě před schválením rozpočtu s firmou JAPIS, s kterou má podepsanou smlouvu o dlouhodobé spolupráci, 2 velké zakázky v celkové hodnotě cca 13 mil. korun. Přitom nemohlo vědět, zda bude rozpočet schválen.

(Jasně, starosta to věděl, aby ne. Vždyť má disciplinované koaliční zastupitele, kteří si nedovolí se zastupitelstva nezúčastnit a už vůbec si nedovolí klást jakékoli dotazy. Poslušně pro rozpočet zvednou ruku. Kdyby si tím starosta nemohl být jist, musel by se chovat hodně jinak.)

  • Smlouva na budování chodníku v Husitské ulici.

Ani na ZM nebyl nikdo schopen k tomu cokoli sdělit, jako např. proč právě tento chodník, v jakém stavu je, jak dlouho tam je ten současný, proč je třeba ho kompletně opravovat, tedy spíše kompletně vyměnit. Ze smlouvy víme, že bude původní zámková dlažba nahrazena zámkovou dlažbou BEST KLASIKO přírodní. Přitom jde o památkovou zónu, do které se klasická zámková dlažba absolutně nehodí. V souvislosti s touto opravou není vůbec řešeno umístění sběrných nádob na chodníku, které nedodává ulici v památkové zóně na estetičnosti.  

  • Smlouva na opravu tří parkovišť ve městě

Jejím obsahem jsou tři položky: rozšíření a zkapacitnění parkoviště autobusů pod ZŠ Hamry, oprava parkoviště kulturního domu Olympie a oprava parkovacích míst v ul. Kollárova.

Nepovažujeme tento postup za dobrou ukázku péče řádného hospodáře o svěřený majetek města Krupky. Pokud jsou smlouvy podepisovány před schválením rozpočtu, vzniká riziko placení pokut dle uzavřených smluv. Informace o plánovaných velkých opravách a investicích se i k nám zastupitelům, kteří schvalujeme rozpočet, dostávají pozdě nebo vůbec. Informace o investicích dle smluv uzavřených již v listopadu minulého roku jsme se oficiálně dozvěděli až z odpovědi města na naše dotazy ze dne 25. 2. 2021, tedy až 3 dny poté, co byl rozpočet schválen.

Městu chybí finanční prostředky na opravu ZŠ, MŠ a organizací zřizovaných městem, a přitom si bere úvěr, který budeme splácet 10 let.

Po schválení rozpočtu jsem se dozvěděli, že městu chybí na opravy škol, školek a organizací zřizovaných městem pro tento rok 81 milionů korun!!! Na druhé straně město pro tento rok naplánovalo investici 38 milionů (úvěr od KB, splácen bude 10 let) do přestavby hotelu Horal na KODUS (Komunitní dům pro seniory).

Podle našeho názoru je schválený rozpočet města navržen špatně. Vzhledem k důvodům uvedeným výše jsme nemohli pro takto navržený rozpočet zvednout ruku.

_________________________________________________________________________________

ROZPOČET NA ROK 2021 byl pár dní po schválení, přesně 1. března 2021 zveřejněn na úřední desce města. Marně byste ho ale hledali v rubrice Rozpočty obce. Stejně jako v předešlých dvou letech je „schován“ úplně jinde, a sice v rubrice Povinně zveřejňované dokumenty Rozpočet a hospodaření města 2021 - Rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2021 - po rozkliknutí se dostanete k jednotlivým položkám rozpočtu.

Budování chodníku v Husitské ulici - pod tímto odkazem neleznete Smlouvu.

Opravy parkovišť - pod tímto odkazem neleznete Smlouvu

 

Dílčí informace k oběma smlouvám uzavřeným s firmou JAPIS 

Oprava parkovišť

Část dalších vyžádaných informací, doručených až po schválení rozpočtu

Investice do opravy Domu s pečovatelskou službou ve Hřbitovní ulici po požáru začátkem letošního roku 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.