logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Cenzura nejen v Radnici, ale i na oficiálních stránkách Města Krupky

03.03.2021

Ani dalších deset komunikačních kanálů, které by město mělo, nenaučí vedení komunikovat s veřejností, odpovídat na dotazy. Jediným řešením je pak pro něj cenzura a odstraňování komentářů.

Včera jsme narazili na oficiálních facebookových stránkách města na tento příspěvek:

 

Pod příspěvkem se vyjádřil zastupitel za ANO 2011 pan J. Kuzma a následně i my za Zdravou Krupku.

Podivili jsme se, jak je možné investovat do rekonstrukce starého domu na dům se třema byty pro sociální bydlení 12 mil. korun. Reagovali jsme shodně, protože jsme tuto částku slyšeli před časem přímo z úst samotného starosty. Jako ZK jsme ještě upozornili na špatnou sociální politiku města, kdy se na jedné straně zbavila domů a bytů v Dlouhé ul., které byly kdysi koncipovány jako startovací byty pro sociálně slabší, a místo aby investovala do opravy těchto domů a bytů, investovala takovou sumu do rekonstrukce domu č.p. 333 (vedle DK Olympie), aby získala pouze 3 sociální byty.

Město Krupka – oficiální stránky města nás upozornilo, že si máme příspěvek přečíst znovu, že nelze částku za dotaci sčítat s celkovými stavebními náklady.

Za ZK jsme poděkovali za vysvětlení a požádali jsme tedy ještě o vysvětlení výše podílu z EU dotace na celkových nákladech na rekonstrukci. Uvedli jsme přesně z příspěvku Proměna objektu Komenského č. p. 333, Krupka dotaci z prostředků EU ve výši 4 881 393 Kč a výši celkových stavebních nákladů 7 491 200 Kč. Upozornili jsme také, že uvedených 12 milionů korun na vybudování těchto tří sociálních bytů není „z naší hlavy“, že tuto částku uvedl v září na zastupitelstvu města sám starosta. Přidali jsme, že je možné si tuto informaci ověřit na stránkách Zdravé Krupky v příspěvku z 18. září, kde je videozáznam z jednání a v čase 01:21:55 zazní starostova slova o 12,5 mil. korun.

Oba naše komentáře byly v odpoledních hodinách z oficiálních stránek města odstraněny. Ten první se na stránkách ještě podařilo zachytit (ofotit), druhý jsme naformulovali v podobném  duchu ještě jednou. A přidali opět do komentářů. Doplnili jsme třetí krátký komentář se slovy, že pokud budou zase příspěvky odstraněny a budeme blokováni, podobně jako nás již rok blokuje Krupka naše město, bude to pro nás důkazem o naší dobré práci zastupitelů.

Během krátké doby zmizely znovu všechny tři naše komentáře. Poslední komentář, přidaný po zmizení těch předcházejících, zatím (?) na stránkách zůstává. Tak ne, už ani ten není k nLezení.

ZÁVĚR – Vedení města si stále více a více dělá zcela bezostyšně a arogantně, co chce. Špatně hospodaří, o ničem se nebaví nejen s veřejností, ale ani se zastupiteli. Odmítá jakoukoli kritiku svého způsobu vedení a řízení města. Protože se starosta veřejnosti bojí, nebude posouvat čas začátku jednání zastupitelstva města na pozdější odpolední hodinu. V Radnici probíhá cenzura, názory opozičních zastupitelů se dostanou na její stránky jen v momentě, kdy hrozí další žaloba pro porušování tiskového zákona, a to ještě ve zkrácené podobě, takže se vydavatel žalobě nevyhne.

Jestli se starosta domníval, že vytvořením řady dalších komunikačních kanálů vylepší celkovou image komunikace města s veřejností, tak se mýlil. Nevylepšilo se nic, jen si z nich vytvořil své další hlásné trouby. Sám jako starosta komunikovat nechce, možná neumí. A jedinou reakcí na kritiku jeho počínání je odstraňování nepohodlných komentářů.

Nejvyšší čas na zásadní změnu, která Krupce minimálně 11 let chybí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto jsou naše komentáře, které byly odstraněny.

  

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.