logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Postřehy ze 14. zasedání zastupitelstva města

23.02.2021

Začátek zasedání skoro po roce zase jednou ve 14.00 h. Pro zaměstnané občany stále příliš brzo. Přítomno 19 z 21 zastupitelů. Dva opoziční zastupitelé se omluvili. Rozestupy dle nařízení vlády celkem zajištěny. Asi polovina zastupitelů s respirátory. Poprvé za starostování Z. Matouše přímé vysílání jednání v režii města. Tentokrát ho již nezajišťovala Krupka naše město, ačkoli o tom na svých stránkách informovala. Přenos prostřednictvím informačního kanálu města měl čtvrthodinové zpoždění. Doufejme, že u těchto přenosů po vychytání některých nedostatků město=starosta zůstane. Šlo o jedno z nejdelších zasedání za poslední roky. Trvalo skoro dvě a půl hodiny, a to zrovna v pohnuté době koronavirové pandemie.

VEDLE BĚŽNÝCH JEVŮ, které pravidelně provázejí jednání ZM v Krupce, jsme zaznamenali ze strany starosty JEDEN „NOVÝ“ JEV – nadstandardní péči starosty v případě jednoho zájemce o prodej pozemku. Více až v části PRODEJ POZEMKŮ.

„NA STŮL“ DOSTALI ZASTUPITELÉ DALŠÍ 3 MATERIÁLY:

  • Informace Ministerstva vnitra ČR pro obce ke konání zastupitelstev obcí do 15. února 2021
  • Žádost Raketo-modelářského klubu Krupka o prominutí dluhu za pronájem nebytového prostoru
  • Vysvětlení a stanovisko tiskového mluvčího a šéfredaktora měsíčníku Radnice k Vyjádření zastupitelů Zdravé Krupky ke způsobu uveřejnění jejich sdělení bez tzv. „doplňující informace“, které bylo zasláno všem zastupitelům. – Tomuto bodu se budeme věnovat zvlášť a obšírněji v některém z našich dalších příspěvků.

OBČANÉ MĚSTA STAROSTU VŮBEC NEZAJÍMAJÍ (nic nového). OČEKÁVÁME, ŽE BUDE MÍT ODVAHU TO LIDEM PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÝCH MÉDIÍ SDĚLIT OSOBNĚ, ŽE ZVĚŘEJNÍ SVOU ODPOVĚĎ NA PETICI

O žádosti zastupitele A. Vítů (ANO2011) zařadit „Petici občanů města za posunutí začátku doby konání zastupitelstva města na pozdější odpolední hodinu“ do programu zasedání nenechal starosta ani hlasovat. Odpověděl prý členům petičního výboru a tím to považuje za uzavřené. Začátek doby konání ZM je zcela v JEHO kompetenci a nic na tom nehodlá měnit. Měl by tedy sebrat odvahu a o své sdělení zaslané členům petičního výboru se poděliti v městských komunikačních médiích i s občany města. Petici podpořilo 530 občanů Krupky. (Pokud je pravda, že podle zákona o obcích je pouze starosta jedinou oprávněnou osobou, která sama může SVÉVOLNĚ rozhodnout bez ohledu na zájmy veřejnosti o tom, v kolik hodin zasedání začne, tj. že umožňuje starostovi, jak to vidíme u nás v Krupce, zneužít svého postavení, protože se bojí konfrontace s veřejností, pak na tom zákoně není něco v pořádku. Jakmile k tomu získáme adekvátní právní rozbor, budeme vás informovat.)

ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUPKY ZA OBDOBÍ 05/2014 – 12/2020 přišla okomentovat její autorka paní Ing. arch. Zdeňka Táborská. Zastupitelstvo schválilo tuto zprávu a uložilo starostovi města zahájit úkony k pořízení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Krupka. Následně neschválilo na doporučení této odbornice zařazení dvou žádostí občanů do této změny ÚP.

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA 2021 a jeho schválení bylo nejdůležitějším bodem programu. Ukázalo se, že ani během projednávání nebyla ze strany starosty vůle, podat podrobnější informace k návrhu rozpočtu.  Zdravá Krupka již 10. února požádala prostřednictvím zastupitele Ing. R. Příhody o zaslání konkrétních informací k tomuto návrhu, dodnes požadované informace nedostala. Nedostala je ani, když se zastupitel ptal přímo během projednávání rozpočtu. Jak je to možné, když je rozpočet již detailně připraven a bude se všemi detaily v pátek vyvěšen na úřední desce? Místo odpovědí se starosta snažil vybruslit z problému, do kterého se dostal, svou „klasickou“ větou: „Vy za rozpočet nenesete odpovědnost, nikdy pro něj nehlasujete, tak se ptáte? Možná to někomu přijde vtipné, nám to přijde nekompetentní a trapné. Nač jsme se konkrétně ptali, se dozvíte v záznamu. Detaily doplníme později.

PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU MĚSTA A STARÁ NEPOUŽITELNÁ PRAVIDLA PRODEJE, NA KTERÝCH SI STAROSTA STÁLE TRVÁ

Jde o věčný evergreen. Jak prodej pozemků podle žádostí, tak stále se a pořád dokola se opakující problém, za jakou cenu pozemky v Krupce prodávat. Koalice volí mezi cenou dle znaleckého posudku a mezi cenou danou zastaralými, nefunkčními Pravidly pro prodej pozemků v Krupce. Prostě, jak se jí to hodí. Takže někomu určí cenu vyšší, než je cena dle znaleckého posudku, někomu naopak. Prodávat za ceny znaleckého posudku by mělo být pravidlem, kterým se při rozhodování Zdravá Krupka striktně řídí.

Pravidla pro prodej jsou nedostatečná. Po zpracování kvalitních Pravidel volali zastupitelé, vzhledem k stále opakujícím problémům, nejednou. Na podzim roku 2019 uložilo dokonce zastupitelstvo města svým usnesením Radě města Krupky vypracovat nová a kvalitní Pravidla. I přes opakovanou urgenci skoro každého půl roku starosta tvrdí, že není na Pravidlech potřeba cokoli měnit.

„Pane starosto, je to potřeba a Vy to velice dobře víte. Všichni ale víme, že Vám tento stav náramně vyhovuje. Dává Vám prostor pro libovolné manévrování s cenou, protože v Pravidlech nejsou definovány žádné konkrétní zásady, které by bylo nutné dodržovat.“

Jinak by se nemohlo stát, že i přes vyšší cenu danou znaleckým posudkem, budete otevírat debatu o tom, zda konkrétní osoba žádá jako soukromá nebo právnická, zda to je či není podnikatel, abychom mu dali případně cenu ještě vyšší. V Pravidlech pro to ale nemáme absolutně žádnou oporu. Konkrétní případ jako příklad: cena zn. p. 310,- Kč/m2, ale podnikatelům přece, bez ohledu na to, zda to je nebo není zakotveno v Pravidlech, účtujeme 600,- Kč/m2. A pokud podle Vás není debata o tom, za kolik, jestliže dotyčný žádá jako soukromá osoba nebo jako podnikatel, dost konstruktivní, oznámíte, že Vám žadatel sdělil, že by dal za vše 2 miliony korun, a pak se zčista jasna náhle rozhodnete žadateli během jednání zavolat (aniž byste opustil své předsednické místo) a vyzvete ho, aby se urychleně dostavil na zasedání. Takto nestandardní přístup si zaslouží právě jen „někdo“, a protože nic takového není zakotveno v Pravidlech, klidně si to dovolíte.“

Podobně pak vznikl problém přistoupit bez pravidel nějak systémově k určení ceny za pozemek, o jehož odkup žádá Agentura ochrany přírody a krajiny.

VĚTŠINA DALŠÍCH BODŮ PROGRAMU PROBĚHLA HLADCE

ROZPRAVA. Vzhledem ke zvýšené míře rizika infekce (2,5 hodiny 20-25 lidí v sále) jsme se tentokrát dotazů zdrželi. I když bychom jich měli spoustu. Dotaz zastupitele z ANO 2011 se týkal vytvoření možnost parkování u MŠ v Soběchlebech.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.