logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Krupky

10.02.2021

Na 22. února 2021 svolal starosta města Z. Matouš 14. zasedání zastupitelů. Pozvánku sice ještě ani dnes, tj.10.února na úřední desce občané nenajdou, ale zastupitelé se termín konání dozvěděli přednostně již 9. února. 

Hlavním bodem zasedání bude Rozpočet města Krupky.

Ten je v souladu se zákonem již od pátku 5. února zveřejněn na úřední desce města. Jinde ale vedení města občanům nedává možnost se s ním seznámit. Město má sice nespočet informačních kanálů, ale např. na Oficiálních facebookových stránkách města Krupky o Návrhu rozpočtu na rok 2021 není dodnes ani slovo. Proč asi? Možná by se lidé začali ptát a o to vedení města zřejmě nestojí. 

Zdravá Krupka poskytla tedy na svém facebookovém profilu místo města informace občanům sama. Hned 5. února zveřejnila následující:

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Dnes v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce.
‼️
????Seznamte se s tím, odkud do městské pokladny plynou finance a jak je bude chtít vedení města použít.
????Uplatněte k němu své připomínky, pokud se domníváte, že vám v návrhu něco chybí nebo naopak považujete něco za zbytečné.
????Máte na to jako občané města ze zákona právo. Připomínky můžete uplatnit písemně nebo ústně na zasedání ZM.
????Vůle k participativnímu rozpočtu je v Krupce stále v nedohlednu. To např. v Bílině mohli občané města o části finančních prostředků z rozpočtu rozhodnout sami.
????O návrhu budou v pondělí 22.2.2021 jednat na svém zasedání zastupitelé.
????
Dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je úplný návrh rozpočtu města Krupka na rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně po dobu jeho zveřejnění – Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Může jít o obrázek text, kde se píše Návrh rozpočtu mesta Krupka na rok 2021: Prijmy celkem273 celkem 035 000,00 Vydaje celkem 275 919 000,00 Saldo: prijmy vydaje- 2 884 000,00 Financováni+ 2 884 000,00
 
 
 Do komentáře pod příspěvek jsme ještě přidali další informaci: 
 
Kdyby vám takto předložený návrh rozpočtu nestačil k tomu, abyste si mohli udělat konkrétnější představu, nebo, kdybyste potřebovali něco vysvětlit, obraťte se na úřad. Určitě vám rádi vše vysvětlí nebo doplní. Kontaktovat můžete např. tajemníka úřadu Ing. Františka Růžičku, prvního místostarostu Mgr. Rostislava Kadlece, zastupitele Ing. Jana Slámu(předsedu finančního výboru), případě také vedoucí odboru financí Bc. Marii Brožovou. Kontakty najdete na webových stránkách města-
 
 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.