logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Informačních kanálů může mít město bezpočet, přesto se některé informace kvůli cenzuře k občanům nedostanou

10.11.2020

Před měsícem vyzvalo město krupskou veřejnost, aby se zúčastnila ANKETY KE ZJIŠTĚNÍ KVALITY INFORMOVANOSTI OBČANŮ V KRUPCE. Samotnou kvalitu ankety ponechme nyní stranou. Spíše si položme otázku, proč v době, kdy město disponuje 8 – 9 informačními kanály (úřední deska, web, facebook města a kultury Krupka, Instagram, youtube, Radnice, aplikace Mobilní rozhlas a Lepší obec), ve kterých se stále dokola opakuje stejný repertoár informací, má potřebu něco takového zjišťovat.

Odpověď je jasná. Chce slyšet pochvalu za zřízení takového množství informačních kanálů, chce tím ospravedlnit jejich finanční nákladnost, ale hlavně odvést pozornost od faktu, že ve všech jsou stejné cenzurováné informace a že se veřejnost nikdy nedozví všechno.

Jako zastupitelé to pozorujeme již od roku 2011, kdy se stal starostou Z. Matouš, člověk, který se pohybuje ve vedení města již dobrých 25 let. Třikrát jsme chtěli v letech 2013 – 2016 veřejnosti sdělit náš pohled na správu města v měsíčníku Radnice. Dvakrát jsme se kvůli tomu s městem soudili a vyhráli, potřetí už nám příspěvek v nejzazším možném termínu přece jen zveřejnili. Město na soudních výlohách zaplatilo několik desítek tisíc korun, které ovšem neuhradil hlavní viník, tj. starosta, ale město z peněz nás všech daňových poplatníků.

Starosta Z. Matouš razí dlouhodobě trend, že čím méně o jeho „aktivitách“ coby starosty budou občané vědět, tím lépe pro něj. A tak se cenzuruje, mlží, manipuluje a přikrašluje, aby vztek veřejnosti nepřekročil únosnou míru.

Poslední listopadové číslo měsíčníku Radnice je toho jen dalším důkazem. Zaslali jsme do redakce příspěvek o velmi podezřelém prodeji pozemků v Unčíně pro stavbu rodinných domů. Uvedli jsme v něm, v čem se v tomto prodeji chybovalo, jak nedostatečně byla veřejnost o možnosti zakoupit si v Unčíně parcely na výstavbu rodinných domů za 250,- Kč/m2 informována, poukázali jsme na to, že se ty pravé informace dostaly jen omezenému a vybranému počtu zájemců a sdělili jsme, že necháme celou kauzu prošetřit. Tak jsme také učinili. Náš článek ale v Radnici nenajdete a ona „redakce“ se vůbec neobtěžovala tím, že by nás informovala o důvodech nezveřejnění. S velkou pravděpodobností nějaké vysvětlení na základě těchto našich slov dorazí. Pokud k tomu opravu dojde, budeme vás informovat. Pokud se vymluví na nedostatek místa v tomto čísle, tak to bude těžko uvěřitelné, ale má podle tiskového zákona na uveřejnění čas až do února 2021. Pokud ani pak sdělení nás zastupitelů za Zdravou Krupku neuveřejní, budeme nuceni podat další žalobu.

Objevila se ale ještě jedna pikantnost. Před cca rokem a půl začala pro město za nemalé peníze pracovat skupina Politicca. Jejím členem je i bývalý zastupitel za ČSSD T. Syryčanský.  Tato skupina se snaží za pomoci nové vizualizace města uměle vytvářet lepší image některých informačních kanálů (např. Radnice, Lepší obec, Instagram). Před časem přišla v Radnici s rubrikou pro vyjádření zastupitelů. Zastupitelku M. Bačovou oslovili jako první (první v abecedě). "Otázky, na které jsem měla odpovědět, jsem ale nepovažovala za dostatečně relevantní ve vztahu k funkci zastupitelky, proto jsem se možnosti vzdala. Šlo o otázky, jak dlouho bydlím v Krupce, co se mi tu nejvíce líbí a jaká místa se mi líbí jinde v naší republice. 20. listopadu letošního roku mě oslovil před uzávěrkou listopadového čísla Radnice pan T. Syryčanský podruhé. Tentokrát již otázky korespondovaly s činností zastupitelů, a tak jsem se rozhodla na ně zareagovat. Odpovědi jsem zaslala v požadovaném rozsahu i termínu." Ale ani ty si v listopadové Radnici nepřečtete. A opět – stejná nekulturnost jako v případě „redakce“ – nepřišlo žádné vysvětlení, žádná omluva.

V případě Krupky je tedy naprosto jedno, zda bude mít město jen jeden nebo sto informačních kanálů, ani do jednoho neumožní starosta Z. Matouš přístup opozičním zastupitelům, kteří se kriticky vyjadřují k jeho způsobu spravování města a kteří poukazují na jeho nezákonné praktiky.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.