logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Rozpočet finišuje. Občané, tešte se!

10.02.2012

FEJETON

Mráz zachvátil půl Evropy. Jen na krupské radnici je pěkně horko. Tam se totiž i teď v únoru finišuje s přípravou rozpočtu na zbytek letošního roku 2012. Z oken radnice se páří víc než z Knaufu a úředníkům uštvaným prací na rozpočtu hrozí při pozdních návratech pád vyčerpáním a následné umrznutí. Starosta Z. Matouš se svojí radou (nakoupenou při volbách) už několik týdnů budovu radnice vůbec neopustil. Nedivme se, je nesmírně těžké připravit rozpočet města na rok, který je už v běhu.

Odpovědnost za co nejlepší rozpočet ochromila představitele vedení radnice natolik, že raději v prosinci 2011 vyhlásili rozpočtové provizorium a riskovali tím zhroucení města. To proto, aby jimi předložený rozpočet neobsahoval sebemenší chybičku. Přípravu rozpočtu už čtvrtý měsíc zcela uzavřeli před veřejností, aby je snad připomínky hloupých a nezodpovědných občanů nemohly při přípravě rozpočtu vyrušit a v jejich hlavách vyplašit ty nejlepší nápady na správu města.

Co se radní pokusí do rozpočtu zahrnout, nechtěně prozradili už koncem roku. Hlavní trhák je, že chtějí Krupku změnit v Las Vegas Střední Evropy. Proto zrušili jakoukoliv regulaci hazardu v Krupce. Příjmy z výnosů hazardu jistě zaplatí dostavbu splaškové kanalizace, která chybí ve čtvrtině města, napomohou dostavbě městského centra Bohosudov s 500 byty pro ekonomicky aktivní občany. Tím se konečně zlikvidují černé skládky a zřícené stavby, které zdobí centrum Krupky již více než 15 let. Možná zbude i na obnovu rozpadající se a energeticky nevyhovující stavby základní školy na sídlišti Horní Maršov. 

Nejen peníze, ale i morálka bude součástí rozpočtu. Rada města razantně zastaví kšeftování s pozemky města v zónách předpokládané výstavby rodinných domů. Tento, jinde neřešitelný problém, vyřeší krupští radní geniálním tahem. Všechny pozemky města, na kterých by se mohlo stavět, bezplatně smění za pozemky, kde se stavět nesmí. Pravda, městu tím vznikne škoda v úrovni desítek, ne-li stovek milionů Kč, ale co to je proti morální čistotě rady města a starosty Z. Matouše zvlášť. Stejně šikovně vyřeší i nedostatek financí na opravy chodníků a silnic. Veřejně se vyhlásí, že se nebude opravovat tam, kde bydlí ti občané, kteří si dovolují kritizovat radnici. Pravda, ještě se řeší, co se stane, když sousedé tyto kverulanty umlčí – nejlépe zahradním náčiním. No přeci pak se bude přednostně opravovat právě tam a pasivní, radnici nepodporující zbytek města, bude muset počkat.

Přes všechnu snahu to ale prý zatím vypadá, že je peněz málo. Rada města si chytře připravila dvě řešení. První tzv. „aktivní“ je to, že radnice otevře Krupku firmám, které byly odjinud vyhnány z důvodu jejich páchnoucích a zdraví škodlivých provozů. Ty budou zajisté vděčné a radní města odmění velkými dotacemi. Ty pak radní města zhodnotí tak, že si koupí městské firmy, které pak jako jejich vlastní budou pro město pracovat mnohem levněji, než když je teď jako radní jen řídí. Nebo si za to levně koupí objekty města a začnou je spravovat mnohem líp, než když je teď spravují jen jako radní. Obojí přece přinese do pokladny města mnohem víc peněz než trapně poctivá a bezúplatná práce na radnici. Druhé „pasivní“ řešení už také mají radní vymyšlené. Ostatně už ho dlouho používají, třeba když vysvětlují občanským spolkům, že na ně v rozpočtu města nezbylo. Řeknou: „Jó, kdybychom měli klid na práci a nebrzdili nás ty kverulanti ze Zdravé Krupky, tak by bylo i pro vás v rozpočtu města peněz dost.“ Osvědčilo se to, tak proč to nepoužívat dál, culí se radní i se starostou Ing. Z. Matoušem v čele.

No a pak se nedivte, že rozpočet přes obětavou práci vedení radnice stále ještě není. Takhle geniální myšlenky se nerodí jen tak z hodiny na hodinu. Bude to jistě velké překvapení, až nám všem svůj rozpočet předvedou. „Jó budete valit oči, až vám náš rozpočet předvedeme.“ Krupka může přece zbohatnout jen, když budou na radnici sedět bohatí lidé. A to, že zbohatnou na úkor poškození města? Pff, to už přeci nevadí ani krupským komunistům – a to jsou nějací poctivci!


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.