logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Mají strach – proto cenzurují

08.02.2012

Vedení radnice má ze zákona úkol informovat veřejnost o své práci. Nejdůležitějším dokumentem je v tomto směru zápis z jednání zastupitelstva. 

Zastupitelé Zdravé Krupky podávají opakovaně námitky k věcné i obsahové stránce zápisu. Ten totiž často neodpovídá průběhu zastupitelstva. To, co se vedení radnice hodí, je zdůrazněno, co se nehodí, je pozměněno nebo není vůbec uvedeno. Takto zkreslený a proti pozdější manipulaci nezabezpečený zápis je přes oprávněné a zákonné připomínky schvalován zastupiteli z koalice starosty Ing. Z. Matouše.
Na posledním zastupitelstvu došla situace tak daleko, že starosta agresivně vyhrožoval, že zápis omezí na (podle něj) stroze zákonný rozsah, kterým jsou prý jen jména a počet zastupitelů, schválený program a texty schválených usnesení. A předvedl své oblíbené „baf“ – prý mu to ministerstvo vnitra takto doporučilo. Doložit to paragrafy? Nač?

Jeho zastrašování, kterým přebíjí svůj vlastní strach z veřejnosti, je samozřejmě v rozporu se zákonem. Ten ukládá pravdivě a úplně informovat o celém průběhu zastupitelstva. To znamená včetně vystoupení zastupitelů, úředníků i občanů a znění i neschválených návrhů. Cíl starosty je průhledný. Zabránit zaznamenání informací o tom, že jsou i jiné názory než jeho a že si vůbec někdo dovolí kritizovat jeho způsob ovládání města a nebo že on a zastupitelé „jeho“ koalice blokují přijetí návrhů, které brání zneužívání funkcí na radnici. 

Veřejnost se prostě nesmí dozvědět, že jsou starostovy kroky často v neprospěch občanů města, výrazně zhoršují ekonomickou i sociální situaci ve městě a jsou v rozporu s principy demokratické a kulturní správy města. V tom má stoprocentní podporu „své“ koalice, tj. zastupitelů ze své kandidátky a kandidátky radního K. Roučka, komunistů (vysloužili si funkci místostarosty) a i zastupitelů tzv. demokratických stran – ODS, ČSSD a KDU-ČSL.
Stejnou taktiku uplatňuje i v měsíčníku RADNICE, z které pod hlavičkou nepolitičnosti doslova čiší sebechvála radních, zatímco kritické příspěvky opozice a nespokojených občanů končí v koši. Cenzura jako prostředek nekontrolované moci je na současné krupské radnici jedním z důkazů společné myšlenkové podstaty všech lidí semknutých kolem starosty.

Jednou z mála možností uvidět ve skutečné podobě diktátorské metody vládnutí starosty Matouše a jeho lidí nad Krupkou je jednání zastupitelstva. Jeho zahajování v 9.00 h. dopoledne je dalším důkazem snahy zabránit pracujícím občanům přesvědčit se, jak je Krupka současným starostou ovládána. A když už lidé přijdou, tak jsou předem ostudně varováni městskými strážníky, že v případě rušení zastupitelstva nepříjemnými dotazy na adresu vedení radnice a kritikou nepravdivých a arogantních odpovědí z jeho úst, budou vyvedeni z jednacího sálu. Takovou máme městskou, spíš „starostovskou“ policii.
Starosta Matouš to má dobře vymyšlené. Jediné z čeho má strach je masový zájem občanů o dění v Krupce. Ví, že svou správu města, která Krupku devastuje, před občany neobhájí. Proto ta snaha zadusit cenzurou pro něj negativní informace a odradit občany od účasti na jednání zastupitelstva. Dobře ví, že by mu pravda o jeho správě města  zlomila vaz.

Dodatek:
Na základě dnešní kontroly zápisu z posledního jednání zastupitelstva města musíme konstatovat, že vedení radnice začalo brát naše výtky vážně a odstranilo některé dřívější hrubé nedostatky. Zápis je zajištěn proti případné další manipulaci, stránky jsou signovány, průběh jednání je z valné části zachycen. Na zlepšení kvality zápisu má jistě svůj podíl i předsedkyně kontrolního výboru a zastupitelka za KSČM Mgr. J. Sieberová, která sama apelovala na odstranění nedostatků. Oceňujeme její podporu.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.