logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Kandidáti Zdravé Krupky pro komunální volby 2018

12.09.2018

 

1. Mgr. Miloslava Bačová, 64 let, středoškolská učitelka, zastupitelka, Bohosudov

V Krupce žiji od svých 10ti let. Celý svůj profesní život pracuji jako středoškolská učitelka na Gymnáziu v Teplicích. Do politiky jsem dostala přes svou občanskou aktivitu – boj s velkým znečišťovatelem životního prostředí Knaufem Insulation, který si tu před 12 lety nechalo tehdejší vedení města postavit bez toho, aniž by ho zajímalo, jaký dopad bude mít provoz na životní prostředí a život obyvatel města.

Do zastupitelstva kandidují již potřetí. Mnohé jsem se naučila, některým praktikám současné koalice se neustále podivuji a absolutně si nemohu zvyknout na politickou nekulturnost starosty města a jeho některých spolustraníků z ČSSD. Má představa o fungování města třetího tisíciletí je naprosto odlišná od té, kterou nám tu již přes 20 let předvádí pan Matouš a spol. Radnice musí být otevřená, její činnost musí být průhledná, chování vedení města vůči občanům musí být vstřícné (neustále se soudit k ničemu nevede) a hlavně je třeba, aby za činností radnice byl vidět nějaký výsledek. Krupka bohužel za posledních 20 let velmi stagnovala. Byla bych ráda, kdyby konečně začala dohánět ve svém rozvoji ostatní města. Jak toho dosáhnout? Kandidovat, získat možnost toto vše změnit a ovlivnit, posunout Krupku dál.
Video Proč kandiduji - Miloslava Bačová

 

 

 

2. Ing. Rostislav Příhoda, 47 let, elektroinženýr – projektant, zastupitel, Bohosudov

Povoláním jsem elektroinženýr. Do Krupky jsem přišel před lety z Děčína. Zastupitelem za Zdravou Krupku jsem od roku 2013. Znovu kandidovat jsem se rozhodl, protože má vždy smysl bojovat proti lžím, polopravdám, politickému podnikání, prospěchářství, špatnému hospodaření s majetkem města Krupky. Pokud mě budete volit, budu se na radnici na vše nejasné ptát, informovat, kontrolovat hospodaření, předávat Vaše požadavky a dávat své návrhy na zlepšení ve městě.
Video Proč kandiduji - Rostislav Příhoda

 

 

 

 

3. Mgr. Bc. Marcela Řeháková, 42 let, středoškolská učitelka, zástupkyně ředitele, Krupka

Lidé z Krupky mě znají spíše pod mým rodným příjmením Špůrková. V Krupce žiji od svého narození. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na ZČU v Plzni a školský management na UJEP. Jsem středoškolská učitelka angličtiny a společenských věd a pracuji jako zástupkyně ředitele na Gymnáziu v Teplicích. V minulosti jsem také několik let působila na Biskupském gymnáziu v Bohosudově.

Rozhodla jsem se kandidovat v komunálních volbách, protože bych ráda změnila politickou kulturu našeho města a mohla aktivně vstoupit do dění města a ovlivnit je. Mám ráda kulturu, literaturu a přírodu. Jsem vdaná a mám dva syny.
Video Proč kandiduji - Marcela Řeháková

 

 

 

4. Jaroslav Lachman, 47 let, obchodní manažer, Nové Modlany

Do Krupky jsem se přestěhoval s rodinou z Teplic před 11 lety. Postavili jsme si tu s manželkou rodinný domek na okraji mĕsta, netušili jsme, že současně s námi přijde do blízkosti našeho nového bydliště Knauf Insulation. Chci, aby Krupka jako město byla pro mě a všechny slušné lidi místem klidu, propojením malého mĕsta s přírodou, místem pro kulturu, zážitky, sport a propojením práce se životem. Samozřejmostí by mĕla být čistota, služby pro občany, dopravní propojení s okolními vĕtšími mĕsty, spolupráce mĕsta s místními podnikateli a velkými podniky ve prospěch všech občanů. Jako člověk pracující v obchodu chci svými znalostmi pomoci řídit mĕsto s péčí řádného hospodáře, průhlednĕ a bez zbytečností zatĕžujících občany. Za Zdravou Krupku kandiduji, protože v ní jsou lidé, kterým vĕřím, kteří uznávají stejné hodnoty a jsme si názorovĕ velmi blízcí.
Video Proč kandiduji - Jaroslav Lachman

 

  

5. Gabriela Höfken, 43 let, úřednice, zdravotní sestra, dobrovolná hasička, Krupka

Za svobodna jsem se jmenovala Majerová. Trvale bydlím v Krupce, kde mám část rodiny a přátele. Současně však žiji a pracuji i v sousedním Sasku, v Altenbergu, a sice v oblasti školství. Vystudovala jsem dvě střední školy – ekonomickou a zdravotní. Pracovala jsem jako daňová poradkyně a terénní zdravotní sestra. V Altenbergu jsem se zapojila do činnosti spolku dobrovolných hasičů, absolvovala jsem řadu odborných školení, účastním se záchranných prací, při nichž využívám nejen svých hasičských, ale i zdravotních znalostí. Současně tlumočím. Vedu sbor mladých hasičů a často se zúčastňuji společných cvičení s profesionálními i dobrovolnými hasičskými sbory z Krupky, Dubí a Teplic, při nichž opět tlumočím. Před časem jsem také působila jako trenérka a zdravotnice Sportovní školy v Krupce. Pomáhala jsem organizovat závody a sportovní soutěže. Díky svým aktivitám jsem si v Krupce získala řadu přátel a kamarádů, díky nim pak zase i  značný přehled o dění i životě v našem městě.

Když se mi naskytla příležitost zapojit se do komunální politiky v Krupce, vůbec jsem neváhala. Ráda bych totiž nabídla veškeré své osobní i profesní zkušenosti.

 

 

6. Aladár Nistor, 54 let, skladník, Maršov

Proč opět kandiduji? Na mém rozhodnutí se nic nezměnilo. Žiju v Krupce od devadesátých let. Krupka je velice krásné historické město. Nastěhoval jsem se na horní sídliště, pár roků tam bylo krásné bydlení, ale jen do doby, než se začalo kšeftovat a sestěhovávat sociálně slabé. V té době jsem si uvědomil, že to tak nemohu nechat, a začal jsem upozorňovat jak starostu, tak i radu města na problém, který se na horním sídlišti rýsuje. Dokonce jsme dokázali pár rodinám z matiční ulice z Ústí n. Labem zabránit nastěhovat se do bytů OSBD. Bylo na mne podáno několik trestních oznámení. Věčný boj a neochota radních řešit problémy obyčejných lidi mne natolik vyburcovalo, že se již nechci dále koukat na to, jak se šlape po slušných a pracujících lidech. Chci už konečně skoncovat s kriminalitou a podvody. Zákony a pravidla platí pro každého. Kdo se neumí chovat, ať se odstěhuje jinam.  Pocit bezpečí v ulicích města Krupky musí mít každý slušný občan.

Protože se mé povaze příčí jakákoliv stranická diktatura, kandiduji za  volební sdružení ZDRAVÁ KRUPKA,  které je složeno pouze z nezávislých kandidátů. Očekávám, že o problémech budeme diskutovat a společně najdeme kompromisní řešení, která budou přijatelná pro všechny a nebudou zvýhodňovat jednotlivce či skupiny obyvatel. Myslím, že všichni mají mít stejné šance uspět, jakékoliv upřednostňování je nepřípustné.

 

 

 

7. Jiří Kršňák, 66 let, technik, důchodce, Vrchoslav

V Krupce žiji od roku 1952, nejdříve jsem žil v Unčíně, od roku 1986 pak v Nové Vrchoslavi. V současné době jsem v důchodu. Ve volném čase se věnuji cykloturistice a v zimních měsících rád lyžuji.

Důvodů, proč kandidovat, mám více - od narušení nezastavitelných lokalit nadregionálního biokoridoru až po nezájem a ignoraci potřeb běžných občanů města.

Komunální politiku v Krupce sleduji pozorně již řadu let a nejsem spokojen s tím, jak je město řízeno. Nelíbí se mi, jak zcela klidně došlo k narušení nadregionálního biokoridoru jen proto, aby mohly být postaveny další rodinné domy, zklamán jsem byl, když se za mě nepostavilo město v případě, kdy jsem chtěl koupit dlouhá léta pronajímaný pozemek a opakovaně jsem o jeho prodej žádal, nakonec ho rada města přiřkla někomu jinému. Vedení města ignoruje problémy a odůvodněné zájmy běžných občanů. ZDRAVOU KRUPKU považuji za garanci změny stávajících špatných poměrů.

 

 

 

8. Jana Stesková, 49 let, obchodní zástupkyně, Krupka

Do Krupky jsem se přistěhovala před 16 lety a velmi se mi tu zalíbilo. Kandidovat za Zdravou Krupku jsem se rozhodla z důvodu velké nespokojenosti s nynějším vedením města, které si neváží jak majetku města, tak ani občanů samotných (osobní zkušenost). A také proto, že si tak krásné, historické město jakým je Krupka, zaslouží, aby byli v jeho čele lidé, kteří k němu mají opravdovou citovou vazbu.
Video: Proč kandiduji - Jana Stesková

 

 

9. Jitka Martinková, 52 let, úřednice, vedoucí pošty, Krupka

Celý svůj dosavadní život žiji v Krupce, mám ji ráda, proto je mi líto, že je známa a vnímána prostřednictvím médií negativně. Chci změnit přístup města ke všem občanům stejně. Změnit pohled na Krupku, na to krásné starobylé město plné historických památek a poctivých, pracovitých lidí.
Video: Proč kandiduji - Jitka Martinková

 

 

 

10. Jindřiška Trubačová, 25 let, poštovní doručovatelka, Krupka

V Krupce žiji a bydlím od svého narození, tedy 25 let. Mou profesí je listovní doručovatelka, ale momentálně si užívám mateřské dovolené a raduji se ze svého syna. Kandiduji, protože jsem nespokojená se stávajícím vedením města. A proč za Zdravou Krupku? Odpověď je jasná - jako jediná s tímto vedením nespolupracuje.
Video Proč kandiduji - Jindřiška Trubačová

 

 

 

11. Mgr. Naděžda Frolíková, 64 let, speciální pedagog, důchodkyně, Bohosudov

V Krupce žiji i pracuji přes čtyřicet pět let.  Za tu dobu jsem poznala hodně zdejších obyvatel. Většiny z nich si velmi vážím. Pro Krupku udělali spoustu dobré a záslužné práce, ne vždy patřičně oceněné a viditelné. Někteří z nich jsou dnes už v důchodu, často na jejich neuvěřitelnou oddanost Krupce myslím.

Svou kandidaturou podporuji aktivitu zastupitelů za Zdravou Krupku. Přestože mají v zastupitelstvu nelehké podmínky k prosazení některých záměrů, jsou stále aktivní a nezištní.

 

 

 

12. Jana Bednárová (rozená Šimčíková), 68 let, úřednice, důchodkyně, Krupka

Za volební sdružení Zdravá Krupka kandiduji do zastupitelstva obce potřetí. Politika musí být sféra otevřená pro všechny, kteří se na ní chtějí podílet, musí být střetem názorů a idejí, ne kšeftařením, které přinese prospěch pouze úzké elitě.  Nekandiduji proto, abych zbohatla, či abych se stala součástí podivných bratrstev, která se snaží propachtovat současnou krupskou komunální politiku často pro sebe samu. Kandiduji, abych dobře zastupovala zájmy svých voličů a prosazovala cíle a hodnoty, které považuji za správné.

Zdravá Krupka má na své kandidátce lidi, kterým věřím a kteří v komunální politice i ve svém profesním a osobním životě prokázali své kvality.

 

 

13. Mgr. Michaela Lachmanová, 44 let, učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ Žalany, Nové Modlany

Krupku vnímám v podstatě jako své rodné město. Se svými rodiči jsem se sem přistěhovala v dětském věku. Není divu, že po 12-ti letech prožitých v Teplicích, jsem se s vidinou klidného života vrátila zpět do Krupky. Naše představa rodinného života v blízkosti přírody rychle vzala za své již při stavbě našeho rodinného domu, sousedem se nám totiž stal gigant Knauf Insulation. Krupce bych tedy ráda vrátila punc dobrého místa k životu pro všechny slušné lidi. Zelená příroda, čisté město, možnost vyjet si na kole či in-linech po pěkných cyklostezkách, jako pedagog nemohu zapomenout na moderní dětská hřiště a hlavně víceúčelová sportoviště, kde by děti, ale nejen ony, mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Z vlastní zkušenosti vím, že sport formuje nejen naše těla, ale také náš charakter. Láska ke sportu se nevytrácí, proto stále aktivně hraji volejbal, beachvolejbal a cvičím pilates. Není mi lhostejné, jak naše město funguje, nechci zavírat oči před nepravostmi, nelíbí se mi arogance současného vedení města a jejich postoj k občanům. Odmítám korupci, lež a vypočítavost. Chci poctivost, slušnost a rovný přístup ke všem občanům. Chci změnu, proto kandiduji za Zdravou Krupku, jsou to lidé, kteří nemění své názory a již po dvě volební období bojují za hodnoty, které jsou mně a všem slušným lidem vlastní.

 

 

14. Frederik Fako, 19 let, student VŠ, Maršov

V Krupce mám rodinu a spoustu kamarádů. Po ZŠ jsem šel na Střední průmyslovou školu, letos jsem odmaturoval. Byl přijat na VŠ, mým oborem jsou počítačové technologie. Jednou bych chtěl pracovat jako IT pracovník u nějaké firmy. Ve volném čase se věnuju programování a sportu, hlavně fotbalu. I když se zatím otázkami komunální politiky příliš nezabývám, nemohu si nevšimnout, že má Krupka spoustu problémů, které je třeba řešit. Slyším lidi, jak nejsou s tím a oním spokojeni. Jsem rád, že mi možnost, jak věci napravovat, přiblížil můj strýc. Rozhodl jsem se spolu s ním podpořit Zdravou Krupku. V Krupce bych rád zůstal a chtěl bych, aby se tu mohli všichni cítit dobře a jako doma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Jitka Martinková, 29 let, prodavačka, Krupka

Je mi 29 let. Pracuji jako prodavačka a svůj volný čas trávím nejraději se svojí dcerou. Do zastupitelstva kandiduji proto, aby se Krupka posunula k lepšímu.

 

 

16. Radek Trubač, 31 let, pracovník ve sklářství, Unčín

Bydlím v Krupce 31 let, pracuji jako dělník. Krupku mám rád. Kandiduji proto, aby došlo k nějaké změně v našem městě.

 

 

17. Alena Čermáková, 50 let, kreativní pracovnice v chráněné dílně, Nové Modlany

Žiji v Nových Modlanech a nelíbí se mi, jak nám průmyslová zóna znepříjemnila život. Pracuji v Arkadii jako kreativní pracovnice v keramické dílně.

Jsem pro zákaz heren v Krupce a pro vytvoření podmínek pro klidný a spokojený život, který si lidé v Krupce zaslouží stejně tak jako lidé v jiných městech.

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Bc. Jaroslava Klapetek, 24 let, student VŠ, Bohosudov

Žiji v Bohosudově, v části, která je dost městem opomíjena. Do městského zastupitelstva v Krupce kandiduji, protože vím, že se mnohé věci dají dělat jinak a lépe, a ne jenom v něčí osobní prospěch, ale pro celkový rozvoj města. Přál bych si, aby Krupku navštěvovalo každoročně více turistů a aby jim bylo co nabídnout, aby bylo přitažlivé pro budoucí nové mladé občany. V posledních letech tomu tak není.

 

 

19. Jiří Dotlačil, 33 let, pracovník v gastronomii, Bohosudov

V Krupce bydlím teprve 2 roky, ale od mala jsem velmi často pobýval s prarodiči u příbuzných v Unčíně. Přistěhoval jsem se sem z Chlumce a mám tak možnost srovnávat. I když se mi na dolním maršovském sídlišti bydlí celkem dobře, vidím, že v mnohém Krupka zaostává za jinými městy, že je dosti zanedbaná. Je to škoda, protože by to jinak bylo krásné podkrušnohorské historické město. Zdravá Krupka je mi sympatická tím, že chce současný stav změnit a do spolurozhodování chce zapojit i nás občany města.  

 

 

20. Irena Hrončeková, 55 let, prodavačka, Bohosudov

Žiji od dětství v Bohosudově. Dlouho jsem pracovala jako prodavačka v Minimálu. Nyní pracuji již pár let v sousedním Sasku. Mám možnost srovnávat a vidím, jak Krupka zaostává. Aby ne, když ji přes 20 let řídí titíž lidé, kterým na městě očividně nijak nezáleží. Zdravá Krupka je pro mě zárukou změny. Proto za ni kandiduji již podruhé.

 

 

21. Václav Čermák, 74 let, soustružník, důchodce, Nové Modlany

Pracoval jsem jako soustružník, nyní jsem důchodce a žiji již řadu let se svou rodinou v Nových Modlanech. Toto místo jsme si vybrali k životu ještě před vstupem firmy Knauf Insulation do průmyslové zóny. Chtěli jsme být blíže čisté přírodě. Tento provoz bohužel velmi negativně ovlivnil náš život. V roce 2007 jsem se stal členem spolku Zdraví pro Krupku, které se postaralo o to, aby Knauf Insulation přešel po 3 letech na ekologičtější technologii.

Za Zdravou Krupku kandiduji podruhé. Vím, že je zárukou zásadní změny, změny k lepšímu.

 

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.