logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Lži radních o rozpočtovém provizoriu

25.01.2012

Od 1. ledna 2012 je Krupka opět v rozpočtovém provizoriu.
Poslední dva měsíce loňského roku rozpočet měla, ale už ho opět nemá. Tentokrát to není jako po většinu roku 2011 způsobeno opakovanou nezákonnou manipulací voleb, prokázanou krajským soudem. Tentokrát o tom rozhodla většina zastupitelů, jejichž čelní představitelé zasedají v radě města. Jsou to ti samí, kteří v roce 2011 veřejnost strašili tím, že rozpočtové provizorium povede ke zhroucení města.

Co se stalo, že ti, kteří rozpočtovým provizoriem ještě nedávno strašili, si ho nyní sami odhlasovali?
Vlastně nic moc nového. V obou případech totiž veřejnosti lhali a dále lžou. Lžou proto, aby mohli nekontrolovaně nakládat s financemi a majetkem města. V roce 2011 tvrdili, že nemohou spravovat majetek města. Přesto ho spravovali - byla plynofikována horní část Vrchoslavi, provedena oprava střechy horní stanice lanovky, stejně tak jako oprava retenční nádrže a vybudována nová komunikace na východním okraji Unčína. Celkově byly realizovány záměry za cca 10 milionů Kč. Doklady o těchto zakázkách odmítl na jednání zastupitelstva starosta města Ing. Z. Matouš předložit veřejné kontrole s tím, že prý nejsou k dispozici, protože si je odvezla policie. Ani to přeci není na krupské radnici nic nového a nic to neznamená.

Jak své rozhodnutí zdůvodnili?
7. listopadu na prvním řádném jednání zastupitelstva města jsme jako zastupitelé za Zdravou Krupku vyzvali všechny členy zastupitelstva k započetí přípravy rozpočtu na rok 2012. Na zastupitelstvu města v prosinci 2011 rada města ústy starosty ovšem řekla, že nemůže rozpočet na rok 2012 do konce roku 2011 připravit. Zákon to prý neumožňuje. To, že řada měst, včetně obdivovaných Teplic rozpočet má, okomentoval starosta mávnutím ruky a výmluvami na nedořešené přerozdělování státního a krajského rozpočtu.

A jaká je realita?Ze zkušenosti víme, že má rozpočtové provizorium, pravidelně se opakující již od r. 2000, pro Ing, Z. Matouše a jeho koalici jedno veliké kouzlo. V rámci rozpočtového provizoria lze po několik měsíců spravovat město bez jakékoliv vnější kontroly. Zároveň vzniká časový prostor pro upřesnění městských zakázek s potencionálními dodavateli. Také zájemci o koupi městského majetku mají dost času, aby vyjádřili svou vděčnost za zúřadování koupě za ceny pro ně příznivé a aby způsob oné vděčnosti tak „nebučel“. Takto předjednané zakázky a prodeje se pak objeví v návrhu rozpočtu, který bude bez dlouhých diskusí rychle schválen koaličními zastupiteli. Změny rozpočtu přínosné pro město a předložené opozicí a občany jsou tím již předem zamítnuty. Toto podezření je utvrzováno i tím, že se příprava rozpočtu odehraje v užším kroužku prověřených jedinců z rady města a několika loajálních úředníků. Rozpočet takto dohadovaný po několik měsíců pak dostanou do ruky méně spolehliví jedinci koalice. Zcela nakonec ho v rámci předložení rozpočtu zastupitelstvu dostane i opozice. K tomu má dojít v polovině února. V polovině března bude rozpočet na rok 2012 konečně schválen. Přitom z něho téměř čtvrtina již proběhne.

Přitom by stačilo jen málo.
Příprava rozpočtu by se měla stát pro veřejnost a opozici přístupným procesem.
O rozpočtu by byla vedena např. každých 14 dnů otevřená jednání. Takto připravovaný rozpočet by byl průběžně zveřejňován na webu města a mohl by být veřejností připomínkován. Bývalo by stačilo několik týdnů koncem roku 2011 a rozpočet na rok 2012 by byl veřejně připraven a ještě před 1. lednem 2012 schválen. Při troše dobré vůle by se dal celý tento proces uskutečnit i v následujících 2-3 týdnech a město by mohlo mít rozpočet schválený o měsíc dříve. Svým otevřeným jednáním by tak radní předešli vzniku spekulací, které za současného stavu svým tajnůstkářstvím jen přiživují.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.