logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Krupské vedení města lže i v přímém přenosu, jako když tiskne

30.04.2019

To, že nejsou v Krupce ze strany vedení města k dispozici dostatečné informace, víme dávno. Také jsme zjistili, že by se o pravdivosti mnoha prohlášení z úst starosty či místostarostů dalo s úspěchem pochybovat. 

Tentokrát lhal v přímém přenosu sám místostarosta R. Kadlec (viz videozáznam z průběhu zasedání - 12:30) a tatáž lež byla zastupitelům předložena i na papíře, tj. černé na bílém. Oč jde?


Na 4. zasedání ZM dne 23. dubna 2019 neuspěla opozice s návrhem zařazení bodu Revokace usnesení č. A/3 z 1. 4.2019 do programu jednání. Šlo o revokaci schválení prodeje pozemků podle  smlouvy uzavřené v roce 2012 mezi městem Krupka a firmou Jabloňový sad Krupka, s.r.o. za kupní cenu 100 Kč/m2.

V návrhu na revokaci jsme upozornili na to, že jedna ze tří parcel uvedených ve smlouvě,  poz. p. č. 557/9 není s uvedenou výměrou vůbec vedena v katastru nemovitostí a další dvě parcely byly již prodány dvěma fyzickým osobám. Ke schválení prodeje došlo loni v září na jednání zastupitelstva města. Zastupitelům vůbec nebylo dáno na vědomí, že jde o parcely, které jsou součástí  výše zmiňované smlouvy. Jako účel zájmu o koupi těchto pozemků uvedli zájemci výstavbu garáží.


Na 4. zasedání byl všem zastupitelům položen na stůl materiál, který měl pomoci vedení města k tomu, aby nebyl náš návrh přijat. Bylo v něm kromě jiného uvedeno následující:


"Předmětem smlouvy byly i poz. p. č. 1057/1 o výměře 95 m2 v k.ú.Bohodusov(viz příloha č. 3) a poz. p.č. 469/39 o výměře 188 m2 v k.ú. Maršov u Krupky (příloha č. 4). Oba uvedené pozemky byly schváleny a prodány s tím, že zde bylo zřízena služebnost - právo přístupu a příjezdu pro vlastníka poz.p.č. 557/9 k.ú. Bohosudov."

DŮKAZ:

 


ZJISTILI JSME, ŽE TO VŮBEC NENÍ PRAVDA!

1/ V katastru nemovitostí je uvedeno jako věcné břemeno "ČEZ" 

2/ V samotné kupní smlouvě (společné pro oba nové nabyvatele) je v článku IV. Věcná břemena  uvedeno následující:

Prodávající ujišťuje kupujícího, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy ani jiné právní či faktické závady. Kupující prohlašuje, že stav nemovistostí je mu znám a to z osobní prohlídky.

DŮKAZ:


O čem všem nám vedení města lhalo, lže a dále ještě bude lhát?  Jako opozice s tím máme již dlouholetou zkušenost. Přitom se vedení tu a tam nezapomene ohánět ujištěním, že vše dělá v souladu s platnou legislativou České republiky a hlavně  transparentně. Ještě ctít alespoň základní principy morálky.

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.