logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Jak sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO „bojuje za Krupku“

06.03.2020

Před týdnem oznámilo sdružení Krupka naše města (KNM) na svém facebooku prostřednictvím svého člena, místostarosty R. Kadlece, svůj boj za Krupku. Boj za ochranu kulturního dědictví a životního prostředí se objevil v příspěvku s názvem STÁT CHCE ZKOUMAT LOŽISKA NEROSTŮ U KRUPKY. Toto sdělení v nás (Zdravá Krupka) vyvolalo několik smíšených pocitů. Rozhodli jsme se proto na příspěvek zareagovat v komentáři. Komentář ovšem do necelé hodiny zmizel (předkládáme důkaz). V případě daného problému, tj. zájmu státu započít průzkum ložisek u Krupky, to není nejpodstatnější, ale je třeba vědět, jakým způsobem se KNM prezentuje. V celém případě je celá řada dalších otazníků, na které by měla veřejnost dostat odpověď. Uvidíme, jak se dále KNM zachová.

 

 

Sobota 29. února 2020. Tento komentář Zdravé Krupky byl odstraněn.

 

Co vyvolalo naše smíšené pocity? 

Překvapilo nás, že je KNM v případě průzkumu ložisek u Krupky náhle schopna myslet i ekologicky, zatímco ještě pár dní předtím ji negativní vliv provozu Knauf Insulation na životní prostředí nechával chladnou. Naopak jejich člena – tajemníka úřadu značně rozzuřilo, že si spolek Zdraví pro Krupku, jehož předsedkyní je zastupitelka M. Bačová, dovolil zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje vyjádření s připomínkami k záměru Knaufu o navýšení výroby.

Další smíšený pocit vyvolalo i prohlášení ve smyslu, že (citujeme): „Kvalitní život nelze vyvážit finančními efekty případné budoucí těžby! Tento kraj si zaslouží zlepšování životního prostředí, a nikoliv pravý opak.“ A přitom se radní T. Liška, lídr KNM, cítil ukřivděn, když se pozastavila Zdravá Krupka nad tím, že bez skrupulí přijímá od firmy Knauf Insulation dotaci na činnost svého plaveckého oddílu, a na zastupitelstvu 24. 2. se snažil zpochybnit kompetentnost spolku Zdraví pro Krupku ke zpracování vyjádření. Omlouvá ho jen jeho elementární neznalost přípravy takových vyjádření.

Jaké otazníky jsou stále ve vzduchu? 

V souvislosti s tímto problémem je třeba si položit několik otázek:

  1. Proč s touto informací přichází místostarosta R. Kadlec až 29. února 2020, když svůj nesouhlas s žádostí Ministerstva životního prostředí a samotného podniku Diamo o povolení průzkumu ložisek u Krupky vyslovila rada města na svém jednání již v říjnu 2019? 
  2. Proč o tom neproběhla jediná informace ani na zastupitelstvu 25. listopadu, ani na tom posledním dne 24. února 2020?
  3. Proč o tomto záměru a výsledcích tří jednání města s podnikem Diamo , Českou geologickou službou, Českým báňským úřadem a ministerstvem životního prostředí neproběhly informace v měsíčníku RADNICE?
  4. Jak se do vyjednávání (ne)zapojuje sám starosta, pokud kdysi byl záměr průzkumu ložisek u Krupky podpořen ČSSD, koaliční vládní stranou?

          DIAMO, S. P., OCHRÁNÍ LOŽISKO LITHIA V OKOLÍ MĚSTA KRUPKA 

          Z tiskové zprávy ze dne 19. 4. 2019 vybíráme: Na závěr paní ministryně uvedla:

        „Pro úspěšné zvládnutí záměru považuji za důležité zajištění komunikace a úzké     spolupráce mezi státním podnikem, místní samosprávou obce Krupka a občany.“

     5. Co vše chce a může ve skutečnosti v boji za Krupku místostarosta udělat?

A co na závěr?

Kdyby se pro nesouhlas s průzkumem ložisek vyjádřilo v listopadu nebo nyní v únoru i celé zastupitelstvo města, mohlo by město usnesení zakomponovat do svého písemného vyjádření s věcnými připomínkami, které má coby účastník řízení zaslat do 15. března 2020.  Určitě by nebylo k zahození.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.