logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

V Krupce vše při starém. Prodává se a prodává. Více v záznamu ze 7. zasedání ZM

28.09.2019

Ve středu 25. září se sešlo 20 zastupitelů města na svém 7. zasedání. Omluven byl pan L. Breite (MPV). Jako vždy vám předkládáme i tentokrát videozáznam z jednání včetně našich komentářů.

Úvodem musíme poznamenat, že bylo jednání opět výživné. Starosta nezklamal, když před časem prohlásil, že bude hůř. Nečekaně se dostalo na program (mimo schválený program) nové logo města. No, někdy stačí postrčit. Nic moc jsme se ale nedozvěděli. I když ... Posuďte sami. Zastupitelé jednali hlavně o prodejích. A tak byl schválen prodej spousty zahrádek. A to za ceny, které jsou pro lidi, kteří se o ně leta starali, spíše za trest. Schválen byl i prodej bytů v Dlouhé ul., ale že by byl postup prodeje čistý, to nelze říct. Město také prodalo pozemek 25 tis. m2 v chráněném pásmu pro výstavbu koridoru vysokorychlostní trati za 18,- Kč/m2! Naproti tomu schválilo výkup do majetku města pozemků v sousedství bývalého hotelu Horal (v roce 2017 předraženě vykoupeného do majetku města za 10 mil. Kč), a to za ceny skoro více než tržní - 985, - Kč/m2 a 3 783,- Kč/m2. Prostě, krupská praxe je taková - do majetku města vykupujeme od určitých soukromníků draze a z majetku města jiným soukromým osobám prodáváme levně. Co myslíte, jak dlouho to ještě může vydržet?

 

Pro snazší orientaci v záznamu uvádíme začátky jednotlivých projednávaných bodů.

00:01:00 – Schvalování orgánů

00:02:25 – Schvalování programu

00:03:00 – Nové logo Krupky (mimo program)

Tento bod nebyl v předloženém programu, ani nebyl na zasedání dodatečně do programu zařazen, natož schválen.  S prezentací vystoupil jeden z „kluků“, jak starosta oslovoval zástupce agentury Politicca s.r.o. Petr Nový okomentoval již známou prezentaci k novému logu. Jeho kolega Tomáš Syryčanský (bývalý zastupitel za ČSSD) mlčky přihlížel. O jejich další práci v rámci služby agentury Politicca, s.r.o., nepadlo ani slovo.

00: 09:45 – Otevření diskuse k novému logu.

Zastupitelka Miloslava Bačová (Zdravá Krupka) klade jasnou a srozumitelnou otázku: Proč nebyla o záměru vytvořit nové logo informována předem ani krupská veřejnost, ani zastupitelé. Proč nebyla vyhlášena soutěž, nebylo zpracováno více návrhů loga a veřejnost nedostala šanci podílet se na výběru toho nejvýstižnějšího loga.

Dostat od lidí ze současné koalice na jasnou otázku jasnou odpověď je nad lidské síly. Nejdříve se snaží odvést pozornost zcela jiným směrem, pak se snaží tazatele vyvést z konceptu. Pokusy pánů Slámy (SPD) a Saiferta (ČSSD) byly více než trapné.

00:11:48 - Místostarosta Rostislav Kadlec o novém logu

Na pokyn starosty se ujímá slova a mluví o všem možném, jen neodpovídá na položenou otázku. Dozvídáme se, že v procesu vytváření nového loga jde o vysoce odbornou činnost. Jako mantru opakuje toto své tvrzení celkem třikrát. Když je mu připomenuto, aby odpověděl na položený dotaz, kličkuje, aby nakonec trval na tom, že i když existuje cest více, rozhodli se prostě jít touto cestou. Jeho zdůvodnění je smutné a nepochopitelné, poslechněte si sami. 

Na dotaz, kdo tvořil tým, který disponoval onou vysoce odbornou kvalifikací pro vytvoření nového loga, se dozvídáme, že rada města. Starosta pak už jen poděkoval „klukům“ za prezentaci.

00:17:50 – Majetkoprávní záležitosti

00:18:12 – Prodej pozemků – Zahrádky část I

Starosta navrhuje otevřít diskusi k prodeji zahrádek. Nedělá to rád, ale jsou tu zahrádkáři, nemá jinou možnost. Nájemníci zahrádek pod Jabloňovým sadem si na jeho vkus příliš dovolují, když začínají debatovat o ceně za pozemky – zahrádky. Nechápou, proč se jejich zahrádky, vyňaté před časem z parcely Jabloňového sadu, jsou prodávány za mnohem vyšší cenu - 260,- Kč/m2, než byl prodán Jabloňový sad. Oni navíc pozemky významně zvelebili a ne za malé peníze, Jabloňový sad v zoufalém stavu prodalo město za 100,- Kč/m2 firmě k dalšímu podnikatelskému záměru. Vnímají to jako trest za to, že se po léta o pozemky města řádně starali a udržovali je? A tu se dozvídají z úst  starosty, že cena jejich zahrádek je dána znaleckým posudkem, nezapomněl řeči o kulatém razítku. Dále, že se přeci nenechají zavřít za to, že špatně hospodaří. Korunu tomu dává, když tvrdí, že prý město není dojná kráva. Asi jak pro koho, že pane starosto? Neomaleně pak odkazuje přítomné debatující do patřičných mezí, prý není čas o tom diskutovat, na programu je ještě spousta dalších bodů, které je třeba projednat. Ještě stihne vypustit z úst, že i jejich pozemky jsou stavební(?) V materiálech je jasně uvedeno, že jde o pozemkové parcely.

00:28:24 – Starosta odmítá debatovat, vyzývá zahrádkáře, aby za ním přišli do kanceláře. Neopomíná připomenout, že si ty zahrádky nemusejí kupovat. A končí debatu. Zahrádkáři ještě počkají na hlasování, pak zasedání se slovy „Hanba vám!“ opouštějí. 

00:37:55 – Další zahrádky – část II

00:43:30 – Další body

Prodej Ústeckému kraji, splátkový kalendář pro klienta v domě pro seniory Vodní ul.

00:46:30 - Prodej pozemků dle žádostí

00:48:55 – Prodej a výkup z majetku a do majetku města

00:49:50 – Změna katastrální hranice  

00:50:51 – PRODEJ POZEMKU O VÝMĚŘE 25 496 m2 dvěma žadatelům za již podruhé nabídnutou stejnou cenu 460 000,- Kč, tj. za 18,- Kč/m2

RM alibisticky předložila opakovanou žádost ZM bez doporučení. Překvapivě se při hlasování trhla část koaličních zastupitelů (Krupka naše město – byla proti), ale i tak se „podařilo“ prodej pozemku za 18,- Kč/m2 prosadit, přestože se stále nachází v chráněném území pro výstavbu koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT), jak je to vedeno jak územním plánu Krupky, tak i v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. Za Krupku naše město zaskočili tři jiní zastupitelé.

 Územní plán Krupka - Výkres základního členění část jih          Náhled parcely v katastru nemovitostí

00:53:50 – Výkup do majetku města – pozemky u bývalého hotelu Horalu

Schválen je výkup pozemků od dvou soukromých osob (ne ledajakých) do majetku města. Cena opět nepoměrně vysoká. Za zastavěnou plochu 3 783,- Kč/m2 a za druhou parcelu (zahrada) 985,- Kč. Takto štědře rozdává město ze svého.

 

00:55:20 – Prodej bytů v domech v Dlouhé ulici

Zastupitelé schvalovali žádosti podané nájemníky o koupi bytových jednotek, které měli v nájmu. Ale nebyla by to Krupka, aby tu něco proběhlo podle platných předem daných pravidel. Minimálně v jednom případě došlo k porušení vyhlášených pravidel pro prodej, tj. že v prvním kole si může bytovou jednotku koupit pouze ten, který ji měl v nájmu. A tak jedna osoba žádá o koupi dvou bytových jednotek. Upozornění na to, že to odporuje vyhlášenému pravidlu a postupu, je házení hrachu na zeď. Poslechněte si sami. Tímto porušením byl znevýhodněn jakýkoli další zájemce z řad jak ostatních nájemníků, tak i širší veřejnosti, který byl tímto způsobem z možnosti koupě bytové jednotky vyřazen.

00:59:10 – Materiály finančního odboru

01:03:25 – Rozprava

  1. Zastupitel J. Kuzma (ANO) – dotaz na kanalizaci a čističku v Soběchlebech, na situace na Maršovském sídlišti
  2. Zastupitel M. Schneider (MPV) –  upozornění na množství popelnic v městské památkové zóně
  3. Zastupitel J. Dbalý (KSČM) – upozornění na popelnice v Husitské ulici, chybějící veřejné toalety v centru města
  4. Zastupitelka M. Bačová (Zdravá Krupka) – dotaz na stav rekonstrukce hotelu Horal v souvislosti s neúspěšným podáním žádostí o dotaci na KODUS – Komunitní dům pro seniory a na stav rekonstrukce DK Olympie. Jak malé paličaté dítě odmítal starosta odpovědět.
  5. Zastupitelka M. Řeháková (Zdravá Krupka) – dotaz na možnost použití financí získaných nejen z dnešních prodejů na nápravu nedostatků ve městě, které jsou na každém kroku vidět.
  6. Dotaz z publika se týká osvětlení v Alejní ulici vedoucí k nádraží. Nesvítí tam jediná lampa.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.