logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Z jednání 15. a 16. schůze Rady města Krupky

09.09.2019

Dnes přinášíme informace z 15. a 16. schůze Rady města Krupky (dále jen RM)

15. schůze Rady města z 31. července 2019

Jednání zahájeno v 10:00, ukončeno v 10:45 hod.

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Bc. Karel Rouček, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška, Ing. František Růžička (tajemník). Místostarosta Mgr. Rostislav Kadlec byl omluven.

Odbor OSM (Odbor správy města):

RM schválila:

 • Dodatek č.1 ke smlouvě „Oprava místních komunikací ul. Dolní, ul. Na Příkopě, ul. Zahradní v k. ú. Vrchoslav“ – dochází k úpravě doby plnění od 1.7.2019 do 31.10.2019.
 • Dodatek č.1 ke smlouvě „Oprava místních komunikací ul. Dukelských hrdinů k MŠ Písnička a ul. Dukelských hrdinů k BJ č.p. 281 a 282, Krupka“ – dochází k úpravě doby plnění od 1.7.2019 do 31.10.201
 • Dodatek č.1 ke smlouvě na akci „Oprava místních komunikací ul. U Lípy, ul. Zelený sad, Maršov Krupka“ – dochází k úpravě doby plnění od 1.7.2019 do 31.10.2019.
 • Dodatek č.1 ke smlouvě na akci „Oprava místních komunikací ul. Lípová k lanovce, ul. Hřbitovní, Krupka" – dochází k úpravě doby plnění od 1.7.2019 do 31.10.2019.
 • RM vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka“.

  1. NEPRO stavební a.s. za 34 906 984 Kč bez DPH (s touto firmou RM schválila smlouvu o dílo)

  2. METALL QUATTRO za 37 864 427 Kč bez DPH

  3. MATURE s.r.o. za 38 299 913 Kč bez DPH.

  Na tentýž objekt RM schválila výsledky výběrového řízení ve výše ubedeném pořadí. 

Odbor OŠK a SV (Odbor školství, kultury a soc. věcí):

 • RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2019 na akci „Sportovní hry mládeže 2019“.

Odbor OKS (Odbor kancelář starosty):

 • Starosta předložil dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku: přibyde jeden pomocný pracovník dohledové služby, jeden pomocný pracovník v sociálních službách a jeden dělník na údržbu města.

 

16. schůze Rady města z 20. srpna 2019

Rada města byla vedena telefonicky, vedl ji starosta.

Jednání  zahájeno v 8:00, ukončeno v 8:45 hod.

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Mgr. Rostislav Kadlec, Bc. Karel Rouček, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška. Ing. František Růžička (tajemník) byl omluven. Na jednání RM byl přizván zastupitel Ing. Jan Sláma (SPD).

Zápis z této RM je velmi stručný – obsahuje pouze tři body:

 •  Od 1.9.2019 dochází ke změně organizační struktury – 1 pracovní pozice referenta se převádí z Odboru správy majetku na Odbor kanceláře starosty.

 Dále se RM konala bez účasti zapisovatelky a vedoucích odborů a byla přijata dvě usnesení:

 • Usnesení č. 424/2019 - Informace o průběhu realizace projektu „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 207, Krupka – vybudování komunitního centra.“
 • Informace o průběhu projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka.“

Právě toto jsou informace, které občany i nás zastupitele velmi zajímají – v zápisu RM se však nic víc nedočteme. Budeme se tedy na nejbližším zastupitelstvu města ptát. Uvidíme, zda se dočkáme odpovědi. V souladu s jednacím řádem by nám dotazy měly být zodpovězeny.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.