logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Zdravá Krupka bude ještě více informovat občany o práci zastupitelů a radních - dnes výpis z 11. zasedání Rady města Krupky

09.07.2019

Vážení spoluobčané,

pravidelně vás informujeme o dění na radnici v Krupce. Přinášíme vám pravidelně videozáznamy ze zasedání zastupitelstva, komentujeme je, reagujeme na vzniklé situace. Na zastupitelstvech se často ptáme, chceme, aby vedení města odpovídalo na naše dotazy – děláme to hlavně pro vás, abyste měli informace. Zejména z posledního zasedání ZM je však zřejmé, že komunikace vázne čím dál tím více. Nervozita starosty a bohužel i tajemníka nabírá nebývalých obrátek, což se promítá do jejich absolutně nevhodného chování, které jsme vám přilbížili nedávno v sestřihu toho "nejhoršího", čeho se jsou schopni při jednání dopustit. Na facebooku měl sestřih velký ohlas a vystupování starosty a tajemníka sklidilo značnou kritiku.

Město Krupka (oproti jiným městům) není dostatečně transparentní. Vedení města odmítá pořizovat a archivovat videozáznamy ze zasedání ZM, o jakýsi přímý přenos z jednání ZM se snaží Krupka naše město (snímá však jen zlomek jednacího sálu a zastupitelů) a též nezveřejňuje ani usnesení Rady města Krupka (dále jen RM).  Občany nedostatečně informuje a je zřejmé, že jde záměr. Koalice tak naprosto selhává v plnění svého programového prohlášení.

Proto jsme se rozhodli, že vám začneme informace podávat sami. Již přes dva roky nahlížíme do zápisů z jednání RM, na nejasné body jsme se snažili na zasedáních ZM ptát, ale na několika posledních zasedáních ukázal starosta, že na něco prostě odpovídat nechce a nebude, na posledním zasedání pro jistotu zrušil i schválenou část programu zvanou ROZPRAVA. Proto vám občanům budeme podávat o jednání RM informace my. Možná na ně vedení města zareaguje a možná se k některým z nich na stránkách RADNICE i blíže vyjádří. Nikdo z nás není v RM zastoupen, informace tedy budou opřeny pouze o zápisy, které si necháváme předložit. Budeme vždy vybírat to, co je z našeho úhlu pohledu zajímavé a podstatné.

RADU MĚSTA KRUPKY tvoří 7 zvolených zastupitelů:

starosta Z. Matouš (ČSSD), 1. místostarosta R. Kadlec (KNM), 2.místostarosta K. Rouček (ČSSD), uvolněný (placený)zastupitel pro rozvoj města V. Šanda (ČSSD), zastupitel T. Liška (KNM), zastupitel Z. Saifert (ČSSD) a zastupitel V. Krása (bez politické příslušnosti)

Výběr ze zápisu jednání 11. schůze Rady města Krupka(dále jen RM) konané dne 14. 5. 2019 

 • Krupka plánuje opravu parkoviště ul. Třešňová a parkoviště v ul. Kollárova. RM posoudila nabídky firem a opravu bude realizovat firma Japis s.r.o. Chabařovice za cenu 3 195 508,- Kč bez DPH.

 • Veřejnou zeleň ve městě bude v roce 2019 udržovat firma Jaroslav Dudek – Zahradnictví, schválení dodatku ke smlouvě.  

 • RM schválila dodatek ke smlouvě o údržbě veřejného osvětlení pro r. 2019 s panem J. P.  

 • RM schválila smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro stavbu veřejného osvětlení ve městě Krupka, část Soběchleby - zajistí firma OMEXOM GA Energo s.r.o.

 •  Byla podána výzva na opravu komunikací (zakázka malého typu) na opravu místních komunikací ul. U Lípy, ul. Zelený sad, Maršov, Unčín.

 • RM schválila dodatek ke smlouvě k akci Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická s firmou MATURE s.r.o. za cenu 1 415 770,- Kč včetně DPH.

 • RM vyhodnotila nejvýhodnější nabídku na výrobu masivních postelí na Růžový hrádek. Zvítězila firma Wooddesk s.r.o. za nabídkovou cenu 519 230,- Kč bez DPH.

 • Odbor školství bude rozšířen o dvě pracovní místa:  1 pracovní místo – sociální pracovník - dotace z MPSV a 1 pracovní místo – referent státní správy a samosprávy. Vše od 1. 7. 2019.

 • Ing. Zima předložil aktualizovanou směrnici starosty 4/2019/S pro vyřizování informací požadovaných členy ZM. RM ji vzala na vědomí. Pozn.: původní směrnice, kterou starost schválil, byla v rozporu s platnými zákony. Novou směrnici jsme ještě neměli možnost prostudovat. 

 • RM schválila zvýšení nájmu v domech č.p. 684 a 685. ul. B. Bachury, Krupka ze současných 49,- Kč/m2 na 58,- Kč/m2. 

 • Místostarosta Mgr. Kadlec navrhl schůzku s nájemníky bytových jednotek v ul. Dlouhá č.p. 658-663 a 664-669. Též předložil seznam poruch a závad v daných objektech.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.