logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Tak to vyšlo! Blahopřejeme Hornickým památkám v Krušnohoří k zápisu na Seznam UNESCO

09.07.2019

V sobotu 6.července bylo v Baku rozhodnuto o přijetí dvou nominací za Českou republiku k zápisu do  Seznamu světového dědectví UNESCO.

Vedle Kladrubského hřebčína se mezi světové dědictví dostal také Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jehož součástí je také Krupka. 

 

O úspěchu přijetí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohooří informovala na obou stranách hranice řada médií. Např.

 

na české straně

Hornické památky Krušnohoří jsou ode dneška na seznamu UNESCO

Krušnohoří se dostalo na seznam UNESCO 

Rozhodnuto: Krušné hory jsou na seznamu UNESCO! 

Toto je 5 oblastí z českých Krusných hor, které jsou nově památkou světového dědictví UNESCO

Na facebookovém profilu se  také vyjádřil k úspěchu  znalec, obdivovatel a propagátor Krušných hor Petr Mikšíček. Jeho příspěvek uvádíme celý:

UNESCO přináší radost, zadostiučinění, ale také práci.

Včerejší vyhlášení Krušných hor jako součástí UNESCO je prvním veřejným, národním a mezinárodním uznáním hodnot Krušných hor za celou dobu jejich historie. Dosud jsme spíše přihlíželi jejich likvidaci po stránce kulturní, devastaci zdejší přírody, pokusy o využití hor jako podstavec pro větrné elekrárny. Stabilně se zvyšující počet návštěvníků v posledních letech ale napovídal, že vnímání Krušných hor se mění.

Nejcenější je na vstupu do UNESCO je fakt, že na tomto uznání se podílely všechny generace za posledních 800 let - dnešní krajina je výsledkem práce všech. Dlouhá léta lpěl na Krušnohoří odér zničených, nehostinných hor. Tato fáze vývoje ja ale díky spolupráci Čechů a Němců ze Saska zdá se pryč. Úspěch UNESCA je společnou prací Krušnohorců z obou stran hranice a tím se stávají Krušné hory ukázkovým příkladem česko-německé spolupráce. Jak jsem slyšel na pár prezentacích Krušných hor, V Českém Lese, na Šumavě lidé říkali, že jsme v tom dál než oni. Chybí zde totiž pohraničnická nálada, nedůvěra, pěstování hranice jako zdroje obživy a formotvorného kulturního fenoménu.

Krušné hory se na to připravovaly v skrytu dvacet let, ale včera udělaly hory dvacet rázných kroků do budoucnosti. Pro město Jáchymov znamená vyhlášení obrovské zadostiučinění a přeji mu z celého srdce, aby se stalo opravdu srdcem české nominace a vlastně po Freibergu i druhým nejdůležitějším centrem přeshraniční UNESCO hornické krajiny Krušných hor. Jak bylo řečeno, bez Jáchymova by ta nominace neměla smysl.

Ačkoliv nás včerejšek katapultoval z pozice jediného přírodně a kulturně nechráněného horského valu českého pohraničí, plného zaniklých sídel, rozpadajícího se domovního fondu, poválečné infrastruktury, až na špičku domácích palimpsetových krajin, dnes jsme se ocitli zase na začátku. Je před námi spousta práce. A to hlavně v přístupu k horám samotným. Musíme vykročit z plamenných a nanicovatých diskuzí na internetu k opravdové občanské správě cenného území. Hlídat, opravovat, vzdělávat, vést. A v druhém sledu musíme změnit pohled na lidi, kteří se budou chtít podívat na tento skvost. Také k lidem, kteří zde pomocí svých dovedností a kapitálu budou chtít zaplnit mezeru chybějících služeb. Jedná se o lidi jak zdejší, tak i odjinud. A to, co by se mělo změnit v našich hlavách, je přístup k nim, stejně jako se před léty změnil přístup k Němcům ze Saska i odjinud. Lze říci, že ke Krušných horách přestanou tíhnout lidé chudší a ti, kteří si sem budou jezdit jen na víkend odpočinout, protože v Krušných horách doteď byly nejlevnější domy k prodeji ze všech ostatních hor. Začnou se zde objevovat lidé pragmatičtí s touhou o výdělek, investoři, řetězce. Těmto lidem bychom měli vysvětlit co je a není Krušnohorské a pomoci jim to vytvořit. Jinak budou pouze recyklovat nápady odjinud. Měla by se v prvé řadě vybudovat parkoviště, aby návštěvníci nestaly tam, kde nemají, zbudovat síť kontejnerů a košů na odpadky a pravidelně je vyvážet. Upozorňovat na zajímavá mista v horách mimo hlavní turistická centra. Probudit v sobě podnikavost, nabízet služby.

Návštěvníků v horách již pár let stabilně přibývá a bude i nadále. Stanovme pravidla pobytu a pohybu, odstraňme třecí plochy vybudováním základní infrastruktury a radujme se z renesance Krušných hor. Zaslouží si to jak dnešní krajina, tak práce našich předků a předchůdců.

 

na německé/saské straně

HURRA!, wir sind Welterbe!

Montanregion Erzgebirge wird Unesco-Welterbe

Die deutsche und tschechische Delegation feiern die Aufnahme der Montanregion Erzgebirge ins Welterbe. Foto: Frank Hommel

Německá a česká delegace slaví přijetí Hornické regionu Krušnohoří do světového dědictví. Foto: Frank Hommel

Jistě poznáváte ve velmi početné delegaci za Krupku její účastníky na vyhlášení v Baku:

1. řada zleva doprava: tajemník Ing. F. Růžička, 1. místostarosta Mgr. R. Kadlec, zastupitel V. Krása, starosta Krupky PhDr.Ing. Zdeněk Matouš PhD. MBA

2. řada zleva doprava: radní Mgr. T. Liška, radní Mgr. Z Saifert MBA, radní V. Šanda

 

Nyní už zbývá jen doufat, že vedení města začne konečně zvelebovat město jako celek. A je toho hodně co dohánět! Dobrých dvacet let se tu vývoj zastavil. Jak by dnes mohlo město vypadat, kdyby tu jak žáby na prameni neseděli po více než dvě desitky let jedni a ti samí lidé, že pane starosto a pane tajemníku? Kdyby se bývali mohli o rozvoj města přičinit jiní lidé s kvalitním kulturním rozhledem. Základ všemu stihl položit někdejší starosta Ing. Pavel Maleček, ale brzy byl ze zcela jiných zájmových důvodů jiných osob na radnici odstaven. Škoda, že se už pak nenašel v jejich středu nikdo, pro koho by pojmy kultura a historie nebyly prázdnými slovy. Krupka potřebovala a bude potřebovat ve vedení takové lidi, kterým daleko víc než na vlastní prospěchu záleží na tom, co tu po nich jednou zbyde. Držme Krupce palce, snad to jednou díky většímu počtu voličů vyjde tak, jako vyšel na podruhé pokus dostat Krupku a celé hornické Krušnohoří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.