logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Podrobněji k obsahu programu šestého zasedání ZM Krupky

24.06.2019

Blíží se již rekordní šesté zasedání Zastupitelstva města Krupky za dobu osmi měsíců od ustavujícího zasedání.

Vybrali jsme pro vás trochu podrobnějších informací z materiálů, které jsme jako zastupitelé do jednání dostali.

1/ Žádosti o prodej pozemků jsou JEN TŘI. Jde o pozemky o velikosti 380 - 502 m2. Jednou jde o koupi zahrady k rekreačnímu účelu za cenu znaleckého posudku 200,- Kč/m2, jednou o scelení pozemku k nemovitosti za cenu znaleckého posudku 220,-Kč/m2 a v posledním případě jde o dva zájemce, přičemž první chce pozemek scelit k rozšíření zahrady a druhý pro výstavbu rodinného domu - Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemku zájemci (bývalému zastupiteli za ČSSD), který chce stavět rodinný dům za cenu znaleckého posudku 450,- Kč/m2 plus DPH

2/ Dvě nabídky na výkup do majetku města. První nabídka je od soukromé osoby. Nabízí městu k vykoupení pozemky o velikosti 9 104 m2 za 1 300, - Kč/m2, tj. celkově za 11 835 200,- Kč. Rada města nedoporučuje výkup do majetku města, což je trochu zvláštní, protože velmi ráda kupuje draho a prodává levně. Že by posun k lepšímu? S druhou nabídkou přichází TJ Krupka. Nabízí 62 m2 za 10,00 Kč/m2. Rada města doporučuje ZM schválit převod do majetku města.

3/ Materiály Finančního odboru obsahují:

Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 (Finanční výbor doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad)

Účetní závěrku za rok 2018 (Auditorská společnost AGIS audit, a.s. doporučuje její schválení)

Odpis pohledávek (tentokrát pouze v celkové výši cca 164 tisíc Kč)

Návrh rozpočtové změny č. 1/2019, která obsahuje 7 rozpočtových opatření


4/ Materiál č. 26 předkládá rada města. Jde o PRODEJ POZEMKŮ S OBJEKTEM Z MAJETKU MĚSTA - UL. MÍROVÉ NÁM. č.p. 44, Krupka. RM doporučuje schválit prodej nemovitosti s pozemkem o výměře cca 364 m2 za cenu znaleckého posudku (tento vydávalo vedení města původně za znalecký posudek pro prodej bytových jednotek v Dlouhé ulici) 2 750 000,- Kč. O koupi projevila zájem jedna z obyvatelek tohoto domu. Je pozoruhodné, že je obyvatelka městského domu s byty převážně pro sociálně slabší občany schopna si vzít úvěr, aby koupila celý pozemek i s objektem za tuto cenu, která se nám ovšem zdá být dost pod cenou. Autorkou znaleckého posudku, který vyčíslil hodnotu pozemku s objektem o 11 bytových jednotkách na 2 759 999,- Kč je stále tatáž osoba, který pro město zpracovala i posudek na Chřibskou a domy v Dlouhé ulici. Nelze přehlédnout, že pracuje zřejmě především na zakázku města. 

Na snímku je č.p. 44 označeno fialovou a modrou barvou.


5/ Neinvestiční dotace z Fondu regenerace města Krupky pro rok 2019. Předložené materiály jsou trochu zmatečné. Za vyhovující žádosti jsou považovány žádosti č. 2, 4 a 7. Ty jsou doporučeny zastupitelstvu ke schválení (ve dvou případech jde o dotaci ve výši 150 000,- Kč a jednou 80 000,- Kč.) Žádosti č. 1 a 8 nebyly vyhovující. Jak je to s žádostmi č. 3, 5 a 6, není jasné.

6/ Zápisy z jednání Finančního výboru a Kontrolního výboru jsou posledními materiály. Obsahují také návrh plánu činnosti na druhé pololetí roku 2019

Kontrolní výbor se kromě jiného zabýval kauzou „Chřibská“.

Připomínáme, že se jedná o rekonstrukce parkoviště a příjezdové cesty a o výstavbu bazénu v rekreačním areálu SPORTU  KRUPKA  v Chřibské, kde došlo k významnému předražení.

1. Výstavba bazénu Medvědí jezero 11,25x4,00x1,45 za 1 698 700,- Kč bez DPH

2. Parkoviště 180 m2 za 996 900,- Kč bez DPH

3. Rekonstrukce příjezdové cesty a chodníku 275 m2 za 1 184 800,- bez DPH

Kontrolní výbor po provedení sumarizace již existujích dokumentů, jejichž součástí byly i tři znalecké posudky na rekonstrukci příjezdové cesty, parkovacích míst a výstavby zapuštěného bazénu a kdy došlo podle jednoho znaleckého posudku k rozdílu ve fakturaci ve výši  -31 335,65 Kč, podle druhého k rozdílu -44 208,50 Kč a podle třetího  -1 898 524,60 Kč, vydal následující usnesení:

No, co jiného se dalo čekat. Náhlý strach o to, aby město důkladným šetřením nepřišlo o finanční prostředky, je běžnou alibistickou výmluvou. Vůbec jim nevadí, že mohlo dojít k předražení min. o 75 %. Není se čemu divit. Kontrolní výbor (stejně tak i Finanční výbor) je zcela obsazen pouze koaličními zastupiteli. Je to výsměch všem občanům města. 

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.