logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Lež má krátké nohy, aneb jak se snažili pánové Kadlec a Růžička pošpinit nejen pana Malečka

30.05.2019

Na pondělním zasedání ZM došlo k vyhrocení situace kolem ceny prodeje bytů v domech v Dlouhé ulici.

V momentě, kdy nájemníci důrazně připomínali nedostatky a závady v domech, na které dlouhodobě město bez odezvy upozorňovali, osočil první místostarosta R. Kadlec (Krupka naše město) z bídného stavu domů někdejšího starostu a pak dlouhodobého opozičního zastupitele P. Malečka. Nato vytáhl tajemník Fr. Růžička (Krupka naše město) jakési papíry, s nimiž hystericky mával a obíhal přítomné s tím, že má důkaz o tom, že odpovědnost za špatný stav těchto domů nese právě pan Maleček. Že jako někdejší starosta údajně něco vyvedl s výběrovým řízením na firmu, která pak prý celou stavbu „odflákla“.

Přestože pan Maleček po mnoha letech komunální politiku opustil, zdá se, že si na svůj terč častých invektiv pánové Matouš a Růžička zase vzpomněli. Prostě se jim hodil, a to hned ze dvou důvodů. Jedním bylo hodit na něj odpovědnost za bídný stav domů v Dlouhé ulici, druhým pak zdiskreditovat současnou Zdravou Krupku, která je jim trnem v oku. Lpěla totiž na předložení znaleckých posudků o ceně za byty, což vedení města urputně odmítalo.

 

Tajemník pak přišel s divně vykonstruovaným propojením nepropojitelného. Prohlásil, že Zdravá Krupka může za špatný stav domů. Dělal, že si nepamatuje, že Zdravá Krupka vstoupila do komunální politiky až v roce 2010. O záměru postavit domy se jednalo v roce 1998, tedy 12 let před tím, než se do komunální politiky zapojila Zdravá Krupka. Evidentně nemohla mít nic společného s výstavbou domů v Dlouhé ulici. Protože jsme u toho tehdy nebyli, nechali jsme si od pana Malečka celou záležitost vysvětlit.

Pan Maleček k tomu uvádí následující:

„Ano, v té době jsem byl starostou, a sice až do ustavujícího zastupitelstva po volbách, které se konaly ve dnech 13. -14. 11. 1998. Ale již dobré dva roky před tím jsem byl ve velmi vypjatém vztahu s tehdejším tajemníkem panem Matoušem a s tehdejšími místostarosty pány Růžičkou a Pucharem. Ti tvořili již tehdy silovou trojici (dál jen silová trojka MRP), která se snažila Krupku řídit dle svých zájmů.

Jejich zájmy se později po jejich mnohaletém vládnutí zhmotnily do víc jak půlmiliardové ztráty pro město. Došlo k ní kvůli jejich nevýhodným a ztrátovým rozhodnutím

Byl bych tehdy sebevrah, kdybych udělal cokoliv, navíc za zády silové trojky MRP, co by bylo v rozporu s tehdejší platnou legislativou. Tato silová trojka MRP, která ovládla po volbách 1998 za pomoci starosty Nováka (ČSSD) a člena rady Dubského (KSČM) krupskou radnici, obrátila archiv města na ruby ve snaze najít cokoliv, za pomoci čehož by mě pohnala před policii. V archivu byla i tato smlouva, kterou se po jednadvaceti letech začali náhle ohánět. Tehdy na ní neshledali a ani nemohli shledat nic podezřelého, stejně tak jako na všem ostatním, ačkoli kvůli tomu málem uštvali celé úřednictvo. Jejich vztek byl proto velký.

Co se tehdy tedy vlastně odehrálo?

Vše začalo záměrem postavit v Krupce holobyty, což bylo tehdy módní. Po různých peripetiích byla zpracována dokumentace na stavbu dnešních domů v Dlouhé ul. Nešlo už však o holobyty, ale o byty pro sociální bydlení i vícečetných rodin, i když jen v nejlevnější standardní konstrukci a vybavenosti, kterou tehdejší normy povolovaly. K realizaci stavby byla radou města vybrána firma, kterou vlastnil další člen rady města pan Machala. K tomu kroku by bez souhlasu silové trojky MRP bývalo nemohlo dojít.  A tak až po souhlasu rady města jsem smlouvu v souladu se zákonem podepsal.

Stavět se začalo v době, když už jsem byl opozičním zastupitelem. Nemohu proto nést odpovědnost za kvalitu stavby, jak na posledním zasedání ZM tvrdil současný první místostarosta Kadlec (viz videozáznam). A pan Machala byl pro svou podporu mé osoby u silové trojky MRP neoblíben. Proto se snažili nachytat na něčem i jeho. Stavbu tvrdě hlídali, neodehrálo se tam nic, co by předem neodsouhlasili. Však si také pan Machala stěžoval, jak musí plnit jejich často nesmyslné požadavky na minimalizaci ceny stavby, která ji zákonitě tlačila na hranu funkčnosti. Ale chtěl-li dostat zaplaceno, musel jejich požadavkům vyhovět.

I úředník pan Ševčík, v jehož kompetenci stavba byla, byl jen vykonavatelem příkazů silové trojky MRP.

Takže tu nejde o žádný můj „smluvně-soutěžní“ podvod, ani o „odfláknutou“ práci firmy pana Machaly, ale o důsledky zájmů silové trojky Matouš, Růžička a Puchar. Jejich přičiněním vznikla stavba nemající žádnou vyšší užitnou hodnotu, ani dlouhodobou životnost bez zásadních průběžných oprav. Je prokázáno, že do údržby dala za posledních 15 let tato silová trojka, z toho v posledních 8 letech na špici se starostou Matoušem, jen minimum prostředků.

Pro srovnání: Když stavěla o pár let později silová trojka MRP, krytá svou figurkou panem Novákem ve funkci starosty, domy pro sociálně slabé v Nových Modlanech, utratila za kubík obestavěného prostoru 2x víc korun než u domů v Dlouhé ulici. A to v nižším standardu než jsou domy v Dlouhé ulici.


Ale zpět na zastupitelstvo. Vedení radnice tam ústy místostarosty Kadlece v hysterické snaze mě co nejvíc poplivat a tím zamaskovat vlastní nekalé počínání, usvědčilo samo sebe ze lži. Došlo k tomu v momentě, když své pomluvy vůči mé osobě rozšířilo o tvrzení, že nešlo jen o smluvních cca 16 milionů korun, ale dokonce o další miliony, o které byly rozsah stavby a tím i cena prostřednictvím dodatků ke smlouvě navýšeny. Zapomněli, že dodatky už ovšem sepisovala silová trojka MRP, čímž ztvrzovala, že pro ni byla základní (dle dnešní radnice mnou prý zfalšovaná) smlouva i výběrové řízení v naprostém pořádku. Jinak by ji bývala nemohla dalšími dodatky rozšiřovat.

Ani to však vedení radnice nestačilo a přidalo ústy dnešního tajemníka MěÚ Růžičky (cca 45. min záznamu) další plivanec, že jsem tehdy dokonce prý podvodně zneužil státní dotaci, která byla na stavbu získána. Tím své lhaní ještě víc rozkryli, protože získání dotace je podmíněno tvrdou ministerskou kontrolou, ověřující, že je vše v souladu s platnými zákony a pravidly. Včetně obsahu smlouvy a výběru dodavatele stavby.

A tak se i poslední zastupitelstvo stalo ukázkou primitivní mocenské zpupnosti a lidsko-morální i odborné ubohosti Matoušovy koalice. Není nutné být psychologem, aby bylo jasné, že tato jejich agrese a hysterické lži jsou důsledkem jejich strachu z prozrazení jejich čachrů s majetkem a financemi města. Já osobně jim nemůžu nepoděkovat za to, že napadáním mé osoby jen potvrzují, jak jsem tím, co jsem pozitivního pro město udělal a tím, co vím o jejich řádění na radnici, pro ně nebezpečný."

Je s podivem, že kromě tvrdého Matoušova jádra se do nechutných radničních čachrů s městem a občany zapojuji i jinak ve svém osobním životě slušní zastupitelé, kteří Matoušovi zajišťují většinu. To nevidí, že jim podpora Matouše před jejich rodinami a známými zničí jejich dosud pozitivní tvář? Čím je Matouš tak omámil, že sami dobrovolně očerňují svou dosud dobrou pověst?“

Děkujeme panu Malečkovi za jeho čas a chuť se k napadení jeho osoby vyjádřit.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.