logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Vyjádření Zdravé Krupky k prodeji bytových jednotek v ul. Dlouhá č. p. 658 – 663 a č. p. 664 – 669

27.04.2019

Důsledkem špatného hospodaření města je potřeba nyní rozprodat vše, co se dá. Momentálně jsou na řadě městské domy. Následovat budou pozemky, které mají občané v nájmu ( např. zahrádky).

Dne 9.4.2019 Rada města Krupky projednala a schválila záměr prodeje bytů v Dlouhé ulici v Krupce. Obyvatelům a nájemníkům těchto domů tuto skutečnost vedení města „sdělilo“ dne 15.4. prostřednictvím úřední desky. Následovaly velikonoční svátky, občané měli pouze jeden úřední den na to, aby se o prodeji mohli na městském úřadě lépe informovat a nějak reagovat.

Zdroj: ČT - Události v regionech

Zdroj: ČT - Události v regionech

Dne 23.4. mělo prodej schvalovat zastupitelstvo města (dále ZM). V návrhu na realizaci prodeje doporučené radou města byla uvedena základní kupní cena 10 000 Kč za m2 s tím, že pokud bude smlouva podepsána do 30.9. 2019, bude snížena o 20%, tj. na 8000 Kč za m2. Tento bod se nakonec podařilo z návrhu vyjmout. O ceně by se mělo diskutovat na příštím zasedání ZM, až bude mít město k dispozici znalecký posudek.


Zdroj: ČT - Události v regionech - Tito zastupitelé byli PRO prodej domů a bytů podle předloženého materiálu s vypuštěním bodu o ceně za m2 bytu.

Na zasedání ZM se dostavili nájemníci těchto dvou domů v hojném počtu. Žádali vedení města o vysvětlení. Předložili petici, s jejímž textem se můžete níže seznámit. Žádali o stažení bodu Realizace prodeje bytů z programu, ale jejich požadavku, který za ně předložila zastupitelka Marcela Řeháková (ZDRAVÁ KRUPKA)), nebylo vyhověno.  Pro stažení bodu z programu hlasovala pouze opozice v počtu 9 zastupitelů (ANO 2011, ZDRAVÁ KRUPKA, MPV), 8 zastupitelů (ČSSD, SPD a zastupitel V. Krása) bylo proti a 4 zastupitelé se zdrželi (KRUPKA NAŠE MĚSTO). Návrh tedy neprošel.

 

Petici podepsalo 25 lidí a byla předána dopoledne před konáním zastupitelstva na podatelně.

 

„Petice za projednání podmínek prodeje bytových jednotek Dlouhá č.p. 658 – 663 a č.p. 664 – 669, Krupka s nájemníky těchto bytových jednotek“

 Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Vážení členové Zastupitelstva města Krupka,
z úřední desky zveřejněné od 15. 4. 2019 jsme se my, níže podepsaní, dozvěděli, že v úterý 23. 4. 2019 v rámci programu jednání Zastupitelstva města Krupka by se měl projednávat mj. bod „Realizace prodeje bytových jednotek Dlouhá č.p. 658 – 663 a č.p. 664 – 669, Krupka“.


My, níže podepsaní, protestujeme proti projednávání tohoto bodu bez předchozího jednání se stávajícími nájemníky uvedených bytových jednotek. Považujeme za správné nejprve projednat podmínky prodeje na společném jednání zástupců Města Krupka a nájemníků. Toto jsme z důvodu časové tísně, od doby zveřejnění tohoto záměru do doby projednání byly pouze čtyři pracovní dny (Velikonoční svátky, některé rodiny odjely na prázdniny s dětmi) a z toho pouze jeden úřední den 17. 4. 2019, nemohli učinit. Kdybychom o záměru věděli v dostatečném předstihu, sami bychom jednání iniciovali.


Proto Vás, vážení členové Zastupitelstva města Krupka, žádáme, abyste stáhli bod navrhovaného programu „Realizace prodeje bytových jednotek Dlouhá č.p. 658 – 663 a č.p. 664 – 669, Krupka“ z programu jednání Zastupitelstva města Krupka dne 23. 4. 2019 a zasadili jste se o to, aby se uskutečnilo nejprve jednání o podmínkách prodeje, než dojde k jeho odsouhlasení Zastupitelstvem města Krupka. Vzhledem k vážnému rozhodnutí všech nájemníků a případné finanční náročnosti tohoto úkonu považujeme za vhodné neřešit nastalou situaci v časové tísni, ale v přiměřené lhůtě tomuto rozhodnutí. Z našeho pohledu se jedná o velmi citlivou a vážnou sociální otázku všech nájemníků. Tento požadavek potvrzujeme níže svým podpisem.

Následovala bouřlivá diskuse. Starosta i místostarosta se snažili občany přesvědčit o svém záměru. Padaly věty typu, že "přes znalecký posudek nejede vlak", "vždyť vy jste ty byty chtěli koupit" nebo "nikdo vám nechce vzít střechu nad hlavou".


Je však zřejmé, že město chce prodat tyto byty proto, aby se dostalo z finanční tísně. Na zasedání to starosta sice nepřiznal, ale na únorovém zasedání ZM se vyjádřil, že prodejem nejen těchto svou domů budou „sanovány“ finanční náklady na opravu kulturního domu Olympie. Vůbec si neuvědomuje, co se tím způsobí. Mnohé občany dostává do komplikované životní situace, mnozí nedosáhnou na možnost hypotéky či jiného financování, aby si byty mohli koupit.

Domníváme se, že

  • vedení města mělo s nájemníky o prodeji jednat předem, mělo je o záměru informovat v dostatečném předstihu.
  • starosta měl občany svolat a záměr jim vysvětlit a dohodnout předem jasná pravidla. Ne je postavit před hotovou věc tímto způsobem.
  • vedení města mělo mít zpracovaný znalecký posudek na tyto dva konkrétní domy a byty. Ne se opírat o posudek, který byl zpracován pro zcela jinou budovu (dům č. 44 na Mírovém náměstí, který chce vedení města také prodat). Považujeme to za zcela nepochopitelné jednání! Zastupitelé měli v materiálu uvedené pouze číslo znaleckého posudku, posudek předložen nebyl, až kontrolou jsme zjistili, že se vůbec nejedná o posudek k těmto dvěma domům, nesouhlasila ani cena za m2, která byla v návrhu.

Setkání starosty s občany na ulici večer dne 22.4., tj. v předvečer zasedání ZM, považujeme za starostovo selhání. Proč schůzka na ulici? Proč ne oficiální setkání v kanceláři starosty? Asi proto, že starosta dobře ví, že není vše úplně v pořádku.

Vedení města by mělo jasně zdůvodnit, proč chce byty prodat. V radě města jsou v danou chvíli zejména zástupci ČSSD a KNM (s podporou KDU-ČSL). To jsou přeci subjekty, které deklarují sociální cítění?!? Nebo snad ne?

Téma prodeje bytů v Dlouhé ulici bude mít pokračování na příštím ZM. Pokud vás zajímá, jak probíhala debata na zasedání, pak se podívejte na videozáznam ze zasedání ZM, který jsme pro občany Krupky připravili (v dohledné době bude zveřejněn, děkujeme za pochopení).

Závěrem shrnujeme:

Vedení města opět selhalo. Opět ukázalo, jak je občané Krupky v podstatě vůbec nezajímají. Kdyby tomu tak nebylo, pak by bylo první, kdo by se zamýšleným záměrem prodat domy a bytové jednotky v Dlouhé ulici přišel nejdříve za nájemníky, aby je se záměrem seznámil.
 
Ovšem postup vedení města je tradičně zcela opačný. Záměr co nejdéle tajit, když už vyvěsit v rámci předkládaného programu zasedání města na úřední desce, tak bez jakýchkoli podrobností. Čas od vyvěšení ke schválení pak zkrátit na nejkratší možnou dobu - od vyvěšení na ÚD do zasedání ZM - jeden týden. Pak se nemůže divit, že se lidé právem bouří. A je velmi trapné, když podobně jako den před tím v kauze Jabloňový sad začíná vše uvádět na „pravou míru“ až dva dny po bouřlivém zasedání, po odvysílání reportáže ČT v Událostech z regionů.
 
 
Zdroj: ČT - Události v regionech
 
Najednou se zcela pokrytecky zaštiťuje v příspěvku INFORMACE K PRODEJI BYTŮ (k nalezení na webu města a oficiálních facebookových stránkách města) slovy o tom, jak byli a budou informováni, citujeme: „jak zastupitelé města, tak také nájemníci bytů a ostatní obyvatelé města, aby byla zaručena maximální transparentnost. Vedení města má sociální cítění a plně si uvědomuje, že se jedná o věc velice citlivou. Jde přeci o domovy současných nájemníků, kteří jsou obyvateli našeho města.“
 
 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.