logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Druhé dubnové zastupitelstvo bylo velmi bouřlivé

24.04.2019

Náš návrh na zařazení revokace usnesení č. A/3 o prodeji pozemku za 100 Kč/m2 firmě Jabloňový sad Krupka, s.r.o. nebyl schválen. Během jednání o tomto bodu nám byl vedoucí odboru správy majetku rozdán nějaký doplňující materiál, neříkající nic nového a evidentně nepochopený těmi, kteří ho předkládali. Hlásil se k němu pouze místostarosta R. Kadlec, který neopomenul zdůraznit, jak pečlivě a dopodrobna se případu věnoval. Bohužel z předložených materiálů nevyplynulo nic jiného, než co tvrdíme. Pozemková parcela č. 557/9 o velikosti 27 896 m2 v k. ú. Bohosudov skutečně v katastru nemovitostí neexistuje. A další dvě parcely byly opravdu již prodány. Materiál měl zřejmě zviklat jen ty zastupitele v řadách koalice, kteří byli "nalomeni" k tomu, aby pro zařazení bodu revokace usnesení do programu zasedání zvedli ruku. Podařilo se. 12 koaličních zastupitelů hlasovalo proti zařazení bodu revokace usnesení do programu zasedání, 9 opozičních zastupitelů bylo pro. Co myslíte, co tímto svým hlasováním oněch 12 zastupitelů potvrdilo?

 

 

Velmi bouřlivý průběh pak měl i záměr prodeje dvou bytových domů v Dlouhé ul.. Naše zastupitelka Marcela Řeháková navrhla stažení bodu prodeje těchto domů z programu zasedání. Přečetla Petici občanů, kteří jsou v těchto bytových domech města v nájmu a vyzvala, aby se dnes hlasovalo pouze o schválení záměru prodeje bytových jednotek v těchto městských domech. Následně, aby město vstoupilo do debaty s těmito nájemníky a dohodlo se na podmínkách prodeje a ceně za m2. Neuspěla. Dílčím úspěchem však nakonec byl zřejmě ze strachu z veřejnosti návrh samotného starosty, aby byly schváleny všechny body připraveného materiálu KROMĚ kupní ceny. Debata byla bouřlivá a jedině díky přítomné veřejnosti došlo k tomuto kompromisu. Více o tom později společně s videozáznamem.

 

 Foto: Zdravá Krupka

 

Dalším třecím bodem byly dotace pro spolky. Bohužel stejně jako v minulých letech jsme se nedozvěděli, podle jakého klíče jsou jakousi komisí pro sport (za ni částečně promluvil zastupitel J. Penc) dotace spolkům stanovovány. Opakovaně jsme slyšeli, že suma prostředků na dotace spolkům je omezena, ale proč do kopané jde více než do všech dalších spolků dohromady, nedokázal nikdo vysvětlit. Občas bylo slyšet, jak spolky klamou v poskytovaných informacích o počtu svých členů, ze záznamu si pak poslechněte, které spolky nařkli. Zajímavé bylo prohlášení bývalého zastupitele T. Syryčanského o jeho výzvě ke stanovení pevné a jednotné částky na jednoho člena spolku, jak je tomu v jiných sousedních městech. Bylo by to super. Doufejme, že to nebylo jen takové marné plácnutí do vody. Protože doposud dostává bez jakéhokoli vysvětlení jeden spolek na člena 0,- Kč, jiný cca 650,- Kč, jiný ke dvěma tisícům a u kopané je to 6 214,- Kč na jednoho člena. Celý proces navrhování výše dotace by měl být transparentní, ale toto slovo se v Krupce nenosí.

Je ostudné sedět v jednom zastupitelstvu s lidmi, kteří si na místě vymýšlejí, kteří se snaží veřejnost zcela pokrytecky uchlácholit, kteří nemají odpověď na otázky nebo dokonce odmítnou na dotaz odpovědět. Vrcholem arogance byla reakce nového mladého zastupitele za ČSSD P. Fišera. Odmítl zastupitelce M. Bačové odpovědět, na dotaz, nač použije spolek Sport a kultura Krupka, z. s., který sám vede, dvě dotace schválené radou města - každou ve výši 50 tis. korun. Vyzval zastupitelku, aby si informace opatřila sama. A nakonec skončil tím, že i to, že neodpoví, je odpověď.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.