logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Po Velikonocích bude zastupitelstvo jednat také o prodeji dvou městských domů a o dotacích pro spolky

21.04.2019

O naší výzvě zastupitelům ke zrušení usnesení o schválení prodeje pozemku firmě Jabloňový sad Krupka s.r.o. na minulém zasedání jsme již vás již informovali. Více najdete v předcházejícím příspěvku.

Na programu bude kromě jiného také bod Realizace prodeje bytových jednotek – Dlouhá č.p. 658-663 a č. p. 664-669. Město se rozhodlo prodat bytové jednotky ve dvou městských domech. Základní kupní cena za m2 bytové jednotky vyplývyjící ze znaleckého posudku v místě a čase ve výši        10 000,00 Kč /m2 s tím, že pokud bude smlouva podepsána do 30.09. 2019,  bude cena snížena o 20% tj. 8 000, 00 Kč /m2 (tolik z materiálů do zasedání). Zveme tímto všechny občany, kteří v těchto domech bydlí, aby se na zasedání dostavili a měli možnost dozvědět se více o zamýšleném záměru.

Důležitým bodem bude také schvalovaní neinvestičních dotací z rozpočtu ÚSC (územně samosprávného celku) pro rok 2019 pro spolky.
Spolky žádaly o dotace v různé výši. Pokud šlo o částku do 50 000,- Kč, pak měla pravomoc o výši dotace rozhodnout rada města. Zde je její rozhodnutí pro rok 2019 (omlouváme se za špatnou kvalitu). Za pozornost stojí žádosti č. 47 a 48 - Sport a kultura Krupka, z. s., jehož šéfem je nový zastupitel za ČSSD Petr Fišer,   které požádalo 2x o 50.000 Kč a bylo mu v obou případech ve 100% vyhověno.   

O vyšších částkách pak rozhoduje zastupitelstvo a nejčastěji schvaluje sumy, které doporučila rada města.

Podívejte se sami, kterým spolkům doporučuje RM schválit odlišnou částku o té požadované. Podívejte se, na jaký účel jednotlivé spolky o dotace žádají.

 

 

DOTACE pro spolky jsou velmi ožehavým tématem. Zdravá Krupka sleduje dost podivný způsob jejich přidělování již několik let. Koncem roku 2017 byly vyhlášeny detailní podmínky pro podávání žádostí o přidělení neinvestičních dotací. Bohužel nebyly např. TJ Krupka, z.s. fotbalovým oddílem dodrženy a NIC se nedělo.

Podle pravidel je možné, aby si každý žadatel podal až 3 žádosti. Tuto možnost využívá vrchovatě právě TJ Krupka, z. s. fotbalový oddíl a žádá ze všech žadatelů o nejvyšší dotace. Pravidelně je mu vyhověno téměř stoprocentně a pokud je to příliš do očí bijící, tak jim není poskytnuto celých 100%, ale o něco méně, aby jim požadované bylo dorovnáno z přebytků v rozpočtu, jak tomu bylo na konci minulého kalendářního roku. Připomínku opozice, proč onen hospodářský přebytek není rozdělen rovnoměrně a spravedlivě i mezi další žadatele, kterým byly požadavky kráceny, dělalo vedení města, že neslyší. U TJ Krupka, z. s. fotbalový oddíl je víc než trapné, že již minimálně 5 let žádá pravidelně o dotace na zakoupení pračky a sušičky. Na náš dotaz před rokem, kolik praček a sušiček již mají, odpověděl místostarosta a předseda TJ Krupka K. Rouček, že se jim ještě nepodařilo žádnou koupit. A kam tedy ty peníze šly, když byly smlouvou vázány právě na zakoupení těchto elektrospotřebičů???

Ne jinak je to s doporučením Rady města Krupky na schválení dotací pro letošní rok. Pravidla se jednou hodí, jindy ne. Počet členů je někdy zásadní, jindy ne. Zda jsou zohledňovány úspěchy a reprezentace města v kraji, republice či v zahraničí, není jasno. Prostě není jasno, co vede radu města k doporučení právě daných částek ke schválení.

Nejvíce jsou „odměňovány“ ty spolky, jejichž šéfové sedí v radě města. Tak například TJ Krupka, fotbalový oddíl, jehož šéfem je 2. místostarosta Karel Rouček, dostává nejvyšší částky (dorovnávané ještě koncem kalendářního roku) a Plavecký oddíl, z. s. vedený teprve něco přes rok radním T. Liškou, pobírá mnohem více, než pobíral léta před tím předcházející plavecký oddíl.

Pokud jde o Tělovýchovnou jednotu Krupku, tak je naprosto nepřehlédnutelné, že v jejím rámci nejvíce dostává kopaná1/4 z požadované částky dostala atletika a lažařslý oddíl již spoustu let nedostává vůbec NIC. Letos je to stejné - z požadovaných 180.000 Kč (v tabulce je upřesněno, že podle počtu členů - tj. 83 může žádat max. o 100. 000 Kč) nebyla schválena ani symbolická koruna. Je velmi neprofesionálnální, když si i po mnoha letech vyřizují s jeho členy své někdejší podivné spory právě lidé z vedení města. Vedení města si vůbec neuvědomuje, že je tento oddíl jediný, kdo pečuje o lyžařské vyžití v Krupce. Do lyžařského areálu, který bez dotací může jen těžko zkvalitňovat své služby, přijíždějí nejen místní, ale i z širšího okolí. Je to další ostuda, o kterou se Krupce vedení města postaralo.

V poslední tabulce jsme se snažili zachytit, jak se liší u jednotlivých spolků částka určená na jednoho člena. Zatímco někomu RM doporučila 0,-Kč na člena, u TJ Krupka, fotbalový oddíl činí dotace na jednoho člena 6 214 Kč.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.