logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Zdravá Krupka vyzvala zastupitele ke zrušení usnesení o prodeji pozemku za 100,-Kč/m2 firmě Jabloňový sad Krupka.

18.04.2019

V pondělí 1. dubna 2019 došlo během 3. zasedání zastupitelstva města k rozhodnutí prodat z majetku města pozemek o velkosti bezmála 28 tis. m2 za neskutečně nízkou cenu 100,- Kč /m2. Tato cena vůbec neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Pro prodej za tuto neodůvodněně nízkou se rozhodlo v tajném hlasování 11 z 13 zastupitelů (přítomno bylo celkem 18 z 21 zastupitelů). Pět zastupitelů (3 - Zdravá Krupka, dva- ANO 2011) se odmítlo tajného hlasování zúčastnit. 

Na celé kauze je více podivných věcí. Vedle velmi nízké kupní ceny vzbuzuje podezření i samotná firma Jabloňový sad Kruka, s..r.o., které má  být pozemek prodán. Dva ze tří jejích jednatelů mají  jako bezdomovci adresu na městských úřadech (Krupka a Mnichovo Hradiště), za firmou není vidět žádná činnost, na nikoho nelze najít konatkt. Velký rozruch pak vyvolalo i samotné rozhodnutí 13  zastupitelů, kteří neměli odvahu o prodeji rozhodnout jinak než v tajném hlasování. Rozhodovat o majetkových věcech tajně je však jasným důkazem toho, že dotyční zastupitelé odmítají nést právní odpovědnost za své rozhodnutí.

Zastupitelé hlasují o tajném hlasování. 1. 4. 2019, 3. zasedání ZM Krupky

 

Celá kauza zaujala média a vyvolala nejen u krupské veřejnosti nezvykle velký ohlas. Během uplynulých dvou týdnů vyplavaly na povrch další podezřelé skutečnosti. Proto se zastupitelé za Zdravou Krupku rozhodli vyzvat zastupitelé k podoře revokace usnesení o tomto prodeji na dalším zasedání, které bylo narychlo svoláno na 23. dubna. O tom, jak vše nakonec dopadne, vás budeme informovat.

 

 

Vážení zastupitelé města Krupky,
 
obracíme se na Vás s výzvou podpořit zařazení bodu – revokace usnesení č. A/3 z jednání zastupitelstva dne 1. 4. 2019 do programu 4. zasedání Zastupitelstva města Krupka, které bylo svoláno na úterý 23. dubna 2019.
 
Ještě téhož dne jsme poslali výzvu s návrhem sekretářce starosty s laskavou prosbou o její předání do materiálů všem zastupitelům. Z neznámého důvodu se tak bohužel nestalo. Proto Vám výzvu s návrhem posíláme touto cestou. Budeme rádi, když se s  návrhem seznámíte. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Miloslava Bačová
zastupitelka, Zdravá Krupka

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zastupitelstvu města Krupka

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 

 

žádáme Vás tímto, abyste do programu 4. zasedání Zastupitelstva města Krupka, které bylo dne 15. dubna svoláno na úterý 23. dubna 2019, schválili bod revokace usnesení č. A/3 , které bylo přijato na 3. zasedání Zastupitelstva města Krupka dne 1. dubna 2019.

 

1. Navrhujeme zrušení usnesení č. A/ 3  - prodej poz. p. č. 557/9 o výměře 27 896 m2 v k. ú. Bohosudov společnosti Jabloňový sad Krupka, s.r.o. za kupní cenu 100,- Kč/m2 přijaté na 3. zasedání Zastupitelstva města Krupka, které se konalo dne 1. dubna 2019. 

 

2. Navrhujeme přijetí nového usnesení, kterým se zrušuje usnesení č. A/ 3 - prodej poz. p. č. 557/9 o výměře 27 896 m2 v k. ú. Bohosudov společnosti Jabloňový sad Krupka, s.r.o. za kupní cenu 100,- Kč/m2 a zároveň se prohlašuje „Smlouva o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Bohosudov v Krupce“, jejíž součástí je kupní cena 100,- Kč/ m2  v plném rozsahu za neplatnou.

 

Odůvodnění: 

Smlouva č. 342/146/OM/OSMM/ 2012 - „Smlouva o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Bohosudov v Krupce“ je z následujících důvodů neplatná:

 

·         Pozemková parcela č. 557/9 o výměře 27 896 m2 neexistuje.

 

·         Další dvě parcely - poz. p. č. 1057/1 v k.ú. Bohosudov a poz. parcela č. 469/39 v katastrálním území Maršov u Krupky uvedené ve smlouvě byly již prodány dvěma fyzickým osobám.

 

Tím článek I. odstavec 1 výše citované smlouvy odpadá.

 

Dalším důvodem je fakt, že byli zastupitelé před samotným hlasováním o prodeji poz. p. č. 557/9 uvedeni v omyl, nebyli seznámeni s materiálem, který se k této kauze vztahoval, byli klamání o pozemku 557/9 co do jeho rozměru a bylo jim zamlčeno, že již prodané pozemkové parcely poz. p. č. 1057/1 v k.ú. Bohosudov a pozemková parcela č. 469/39 v katastrálním území Maršov u Krupky jsou součástí výše uvedené smlouvy.

Z  výše  uvedeného lze mít za to, že se jedná o podezřelý prodej pozemků a lze mít zároveň i za to, že  došlo ke spáchání trestného činu v oblasti nehospodárného nakládání se svěřeným majetkem obce, k porušení povinnosti při správě cizího majetku prodejem majetku obce za nikoli cenu v místě a čase obvyklou, ale bez odůvodnění za cenu nepřiměřeně nízkou.

 

V Krupce 15. dubna 2019   

Jménem zastupitelů Zdravé Krupky Ing. R. Příhody a  Mgr. Bc. M. Řehákové 

Mgr. Miloslava Bačová, v. r.

 

 

 

 

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.