logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Aprílové zasedání zastupitelstva města

01.04.2019

Dnes 1. dubna 2019 proběhlo již třetí zasedání krupského zastupitelstva v novém volebním období. Kéž by se alespoň u některých bodů programu dalo říci: "Byl to apríl!"

Přítomno bylo 18 z 21 zastupitelů. Omluveni byli A. Vítů (ANO), J. Dbalý (KSČM) a L. Breite (MPV).

Jednání začalo složením slibu zastupitele M. Schneidera na uvolněné místo zastupitele za MPV.

Byl schválen návrh rozpočtu města na rok 2019. Zastupitelé za Zdravou Krupku se při hlasování zdrželi. Stále nesouhlasíme s tím, že je zastupitelům upírána možnost zapojit se do debaty na přípravě návrhu rozpočtu. K návrhu jsme kladli řadu otázek, protože v předloženém návrhu jsme na ně odpověď nenašli. Překvapivě nám bylo na všechny otázky odpovězeno, což je za posledních 8 let nóvum. Zklamáním pro nás bylo, že se v návrhu rozpočtu nepočítá s investicemi na opravu životu a zdraví nebezpečného veřejného osvětlení (na stav upozorňujeme již několik let), stejně tak ani na odstranění havarijního stavu na hradě Kyšperk.

Záměr města prodat pozemek o velikosti cca 28 tis.m2 společnosti "Jabloňový sad Krupka, s.r.o" se sídlem v Mnichově Hradišti na základě nevýhodné smlouvy města a "Jabloňového sadu Krupka, s.r.o." o spolupráci a společném postupu při zajištění infrastruktury pro budoucí výstavbu rodin.domů, byl schválen. Smlouva byla schválena zastupitelstvem již v prosinci 2012. Již tehdy došlo k upozornění na její nevýhodnost, ale zejména na silně podhodnocenou cenu 100 - Kč/m2 pozemku. V roce 2012 zastupitelé odmítli protinávrh Zdravé Krupky navýšit cenu na 600,- Kč/m2. Tentokrát se zastupitelé dohodli na tajném hlasování při schvalování prodeje pozemku. Je to velmi nestandardní, ale v Krupce stále častější. Jakmile hrozí právní odpovědnost zastupitelů, přistupuje koalice k tajnému hlasování. Zastupitelé za Zdravou Krupku a ANO se ho odmítli účastnit.Marně jsme čekali, až starosta prohlásí, že jde pouze o apríl a bude mít radost z toho, jak nás všechny "nachytal". Bohužel to myslel naprosto vážně a pln nervozity čekal, zda mu tento kousek vyjde. A vyšel! Nezbývá než nechat posoudit orgány činné v trestním řízení správnost tohoto rozhodnutí.

 

Schválení záměru prodeje restaurace Kavalír vč. pozemků Ústeckému kraji proběhl celkem bez problémů, až na pár běžných invektiv ze strana starosty vůči Zdravé Krupce, ačkoli uvedla, že prodej schvaluje. Pokud město opustilo původní záměr vybudovat v objektu dům pro seniory, bude dobré vrátit vynaložené prostředky na koupi v listopadu 2016 zpět do městské pokladny.
Ještě jednou se uchýlili zastupitelé k tajnému hlasování. Šlo o prominutí penále z dlužných částek na nájmu (82 783, 95 Kč) občanu města v celkové výši 1 186 755, 08 Kč. Ani tohoto tajného hlasování jsme se nezúčastnili. Penále bylo v plné výši prominuto.

Další body programu proběhly hladce. V rozpravě jsme se dozvěděli, že v Krupce není ani žádná sociálně vyloučená lokalita, ani žádná ubytovna.
V případě zápachu z hnojení polí čeká město stále ještě na výsledek správního řízení, které vede KÚ odbor životního prostředí a zemědělství. Ve vyvolání jednání se samotným zemědělcem nevidí místostarosta Mgr. R. Kadlec žádnou naději na řešení. Takže budeme čekat. Snad ne příliš dlouho.

Na dotaz, jak se město postavilo k oznámení firmy DUROtherm k záměru navýšit svou výrobní kapacitu (došlo k tomu přitom již v letech 2017 - 2018) se jak místostarostové, tak i tajemník tvářili, že absolutně nevědí, o čem je řeč. Takže problematický provoz v centru města, na který si dlouhodobě lidé stěžují i na úřadě, město nezajímá. Zřejmě je tím pádem netrápí ani problémy, které s provozem mají obyvatelé nejen z jeho bezprostřední blízkosti. V Krupce klasika.
Koalice má ve svém programovém prohlášení v kapitole životní prostředí např. zlepšení péče o městskou zeleň, osazování truhlíků květinami nebo např. vytvoření pítek pro ptactvo. Ale dohled nad ochranou životního prostředí před negativními vlivy průmyslových podniků zřejmě není tak podstatný.

Je třeba ještě ocenit, že dnešní jednání proběhlo nezvykle důstojně, a to zejména díky tomu, že ho po většinu času vedl místostarosta Mgr. R. Kadlec.

Více o dnešním jednání zastupitelů přineseme později společně s videozáznamem.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.