logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Firma DUROtherm v centru města chce rozšířit svou výrobu

10.03.2019

 

Od 4. března 2019 je na úřední desce města Krupky vyvěšen záměr firmy DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. v Alejní ulici. Chce rozšířit kapacitu své výroby. K oznámení záměru je možné zaslat své písemné vyjádření do 30 dnů od jeho zveřejnění na úřední desce.

Více podrobností k možnosti vyjádřit se v rámci zjišťovacího řízení, na jehož základě bude rozhodnuto, zda musí být pro tento záměr  zpracována studie EIA, která posoudí záměr z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, naleznete v oznámení. To je k nalezení buď na úřední desce města Krupky nebo na portálu CENIA pod označením OV4186, kde je více informací k samotnému záměru.

Zdroj: krupka.in

S dopady firmy na životní prostředí má své negativní zkušenosti značná část občanů nejen v centru města, kde se firma nachází. Tento provoz se od svého počátku v roce 2009/2010 potýká opakovaně s problémy. Jedním z nich je sladce a voňavně obtěžující zápach po pracích nebo avivážních prostředcích. Firma se již před lety snažila tento problém eliminovat pomocí filtrů. Podnět na odpovědné orgány vyšel od tehdy ještě občanského sdružení Zdraví pro Krupku (dnes zapsaný spolek působící v Krupce již od května 2007). Situace se po kontrole zlepšila, přesto se dodnes stává, že je v určité dny v některých částech města cítit onen typický zápach.

Dalším problémem je pro obyvatele nejbližší zástavby v posledních letech, zejména v horkých letních měsících, nepřetržitý hluk, šířící se z provozu. V lété 2018 podalo Zdraví pro Krupku, z.s. spolu s obyvateli okolních domů podnět na okresní hygienickou stanici. Bylo provedeno měření a zjištěno překročení limitů hlučnosti. S firmou bylo zahájeno správní řízení.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.