logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Firma DUROtherm v centru města chce rozšířit svou výrobu

10.03.2019

 

Od 4. března 2019 je na úřední desce města Krupky vyvěšen záměr firmy DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o. v Alejní ulici. Chce rozšířit kapacitu své výroby. K oznámení záměru je možné zaslat své písemné vyjádření do 30 dnů od jeho zveřejnění na úřední desce.

Více podrobností k možnosti vyjádřit se v rámci zjišťovacího řízení, na jehož základě bude rozhodnuto, zda musí být pro tento záměr  zpracována studie EIA, která posoudí záměr z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, naleznete v oznámení. To je k nalezení buď na úřední desce města Krupky nebo na portálu CENIA pod označením OV4186, kde je více informací k samotnému záměru.

Zdroj: krupka.in

S dopady firmy na životní prostředí má své negativní zkušenosti značná část občanů nejen v centru města, kde se firma nachází. Tento provoz se od svého počátku v roce 2009/2010 potýká opakovaně s problémy. Jedním z nich je sladce a voňavně obtěžující zápach po pracích nebo avivážních prostředcích. Firma se již před lety snažila tento problém eliminovat pomocí filtrů. Podnět na odpovědné orgány vyšel od tehdy ještě občanského sdružení Zdraví pro Krupku (dnes zapsaný spolek působící v Krupce již od května 2007). Situace se po kontrole zlepšila, přesto se dodnes stává, že je v určité dny v některých částech města cítit onen typický zápach.

Dalším problémem je pro obyvatele nejbližší zástavby v posledních letech, zejména v horkých letních měsících, nepřetržitý hluk, šířící se z provozu. V lété 2018 podalo Zdraví pro Krupku, z.s. spolu s obyvateli okolních domů podnět na okresní hygienickou stanici. Bylo provedeno měření a zjištěno překročení limitů hlučnosti. S firmou bylo zahájeno správní řízení.

 Pro ty, kteří nevědí, kam své vyjádření k záměru poslat, uvádíme:

1. Kam poslat vyjádření?

a/ Doporučeně poštou na níže uvedenou adresu

Ministerstvo životního prostředí      

zástupce ředitele odboru výkonu státní správy

Školní 5335                                                                                                                                                      

430 01 Chomutov

 

b/ Jako přílohu na  e-mailovou adresu úředníkovi MŽP, který oznámení vyřizoval. 

miroslav.votocek@mzp.cz

 

2.  Co napsat jako věc?                                                                     

Věc: Vyjádření k oznámení záměru  „DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., Rozšíření výrobní kapacity“ zařazeného v kategorii II v rámci zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. K čemu se ve vyjádření vyslovit?

MŽP jako příslušný orgán, který oznámení záměru zaslal, uvádí následující: 

Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.

 

4. Co nesmí chybět?

Datum vyjádření (musí být doručeno nejlépe do konce března 2019)

Vaše jméno a adresa

Podpis

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.