logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Dotační programy pro jednotlivce nebo spolky na letošní rok 2019

11.01.2019

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás upozornili na vyhlášené dotační programy, které byly schváleny Zastupitelstvem města Krupky na prvním řádném zasedání 3. prosince 2018.

Věnujte jim svou pozornost a určitě zvažte možnost, ať už jako jednotlivci nebo spolky, k podání žádosti o poskytnutí dotace.

 

1. Dotační program ,,Obnova nemovitostí ležících v MPZ nebo HKK Krupka“ 

Program se řídí ,, Zásadami pro poskytování dotací z Fondu regenerace Města Krupka na obnovy nemovitostí dotvářejících charakter Městské památkové zóny Krupka a Hornické kulturní krajiny Krupka“  schválenými Zastupitelstvem města Krupka č. A/10  ze dne 27.11.20

Cílem je pomoc vlastníkům zachovat stavebně-historické, ale i umělecko-řemeslné hodnoty města, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Krupka pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako významné turistické destinace. 

Na tento dotační program je vyčleněn 1.000 000,- Kč.

Jednotliví zájemci a žadatelé mohou získat až 150 000,- Kč.  

Žádosti o dotaci lze podávat od    16.01.2019     do       15.04.2019

 

2. Dotační program "SPORT 2019"  

3. Dotační program "VOLNÝ ČAS 2019"

Oba programy byly vyhlášeny již v prosinci 2018. Od 16. ledna 2019 do 22. března 2019 lze podávat žádosti, pro daný rok je možno podat jedním subjektem TŘI žádosti.

Pro více informací o dotačních programech stačí rozkliknout názvy programů.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.