logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

15. zasedání zastupitelstva města

14.06.2017

V pondělí 12. června  proběhlo zatím poslední zasedání ZM. Na programu byl pouze jeden bod - schválení návrhu zástupce obce do orgánů obchodní společnosti Severočeská vodárenská, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice. Z celkových 21 zastupitelů se jich zasedání zúčastnilo 14. Za město Krupku byl navržen do dozorčí rady společnosti pan K. Rouček, hlasovalo se i návrzích dalších dvou minokrupských zástupců. S předloženým návrhem souhlasilo 12 přítomných, 2 zastupitelé za Zdravou Krupku se zdrželi. Nominovaný a většinou přítomných schválený zástupce za naše město Krupku pan K. Rouček nedokázal odpovědět opozici (ZK) na dotaz, jakou strategii chce jako člen dorozrčí žady při jednání s Veolií zvolit.

Usnesení z tohoto zasedání.


Opět jsme byli svědky "rafinovaného" hlasování - tentokrát ovšem jen o ověřovatelích zápisu. Protože jsou místní zastupitelští matadoři zvyklí zdržet se hlasování, pokud se hlasuje o schválení jejich osob do návrhové komise a na ověřovatele zápisu, zdrželi se 2 z nich. Dlouhodobě se zdržují v tomto bodě i zastupitelé za Zdravou Krupku (Nikdy jim nebyla dána důvěra ověřit zápis ze zastupitelstva, ačkoli v řadě případů oprávněně podávali námitky k nedostatkům v zápisech). A tak se stalo, že bylo 10 zastupitelů PRO a 4 PROTI. Starosta se nejdříve trochu zděsil nečekaného výsledku, ale okamžitě zareagoval: " Nevyšlo to, hlasujeme znovu a vy dva budete pro." A bylo to. Tady o nic celkem nešlo, takže jsme se jen pobaveně zasmáli, ale občas se takto hlasuje o mnohem závažnějších věcech.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.